Eltérő elvárások azonos ajánlatkérő eljárásaiban


Egy szervezeten belül meghirdetett eljárások során a pályázatok dokumentumokkal kapcsolatos elvárásai között eltérések voltak. Egyik pályázatban elfogadták, a másikban nem, ugyanazt a szövegezést. Megfelel-e ez az eljárás a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2006. február 6-án (40. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 897

[…] bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. §-ban meghatározott adatok és tények kérését - figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is - a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni. Amennyiben tehát a törvény 69. §-ának (3) bekezdése értelmében vitatható a szükséges mérték, jogorvoslati fórumhoz kell fordulni. Ha azonban a kérdező arra gondol, hogy az ajánlatkérő egy adott nyilatkozat kötelező tartalmát például kétféleképpen értelmezte, ebben az esetben nem hivatkozhat arra, hogy más pályázatban mást fogadott el, hanem ha nem egyértelmű a nyilatkozat tartalma, akkor kérdést kell feltennie az ajánlatkérőhöz. Arra sem hivatkozhat […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.