Felolvasólap pótlása, módosítása


Pótoltatható-e a felolvasólap, a hiánypótlási eljárás során módosítható-e, illetve mi a helyzet akkor, ha az árkalkuláció és a felolvasólap különbözik, ez esetben az ajánlattevőnek lehetősége van-e módosításra?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2008. január 7-én (73. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1492

[…] észleli, hogy az árkalkuláció és a felolvasólap különbözik egymástól, akkor jár el megfelelően, ha erre felhívja az ajánlatkérő figyelmét. Az ajánlattételi szakaszban ugyanis az ajánlatkérő még módosíthatja a felhívását vagy a dokumentációját, azaz eldöntheti, hogy a felolvasólapot vagy az árkalkulációs rendelkezéseit módosítja. Az ajánlattételi határidő lejártát követően módosításra már nincs lehetőség, tehát az ajánlattevőnek a "rossz" felolvasólapon kell ajánlatát megtennie. Végül utalunk arra, hogy a válaszban hivatkozott törvényi rendelkezések – Kbt. 76-78. §-ai – a kérdés kapcsán a következőket tartalmazzák: – az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. A határidő azonban ebben az esetben sem lehet a törvény 74. §-ának (1)–(4) bekezdésében foglaltaknál rövidebb; – az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő lejárta előtt hirdetményt kell feladni közzététel […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.