Súlyos jogsértés megállapítására jogosult szervezet a Kbt. 75. § (2) bekezdése f) pontjának alkalmazásában


A súlyos jogsértés miatti eredménytelenné nyilvánítás jelentheti-e azt, hogy jogorvoslati fórum nem döntött az ügyben, csak az ellenőrzést végző szervezet gondolja úgy, hogy ez a jogsértés megtörtént? Hiszen eredménytelenséget nehezen keletkeztethet egy olyan vélelem, melyet egy szerv állapít meg, és amely ellen jogorvoslatnak az ajánlatkérő részéről nem is volt helye. Jól gondoljuk?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2017. április 12-én (205. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3978

[…] eljárás jogszerűségét helyreállítani.A súlyos jogsértést a folyamatba épített ellenőrzést végző szerv elegendő, hogy megállapítsa még az eljárás során. Figyelemmel arra, hogy egy összeférhetetlenségi helyzetet utólag gyakorlatilag lehetetlen rendezni, ezért az ellenőrzés során valóban van annak relevanciája, hogy az uniós támogatás elvesztését kockáztatni nem kívánó ellenőrző szerv súlyos jogsértést állapít meg.Az Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról, melyet röviden COCOF útmutatónak hívunk (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_hu.pdf), tartalmazza a legfontosabb pénzügyi korrekcióra vonatkozó szabályokat. A jogsértés súlyosságát százalékos mértékben meghatározó útmutató sem definiálja pontosan, mi minősül súlyos jogsértésnek, mindezt valójában […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.