Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Szakember kötelező megnevezése az ajánlatban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. december 11. (Közbeszerzési Levelek 237. szám, 4429. kérdés)

Olvasói kérdés Jól értem a D.505/2019. számú döntés alapján, hogy a szakembert nem kell megnevezni még akkor sem, ha értékelési szempontról van szó?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti »MV-É« kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal" rendelkező szakember meglétét. Emellett az ajánlatkérő értékelési részszempontként határozta meg a felhívás III.1.3) M/1 pontjában előírt szakember többlettapasztalatát, hónapokban megadva.Az ajánlatkérő felolvasólapot adott meg a közbeszerzési dokumentumok között, amely nem tartalmazta a felhívás III.1.3) M/1 pontjában meghatározott szakemberek nevének megadását, hanem az értékelési részszempontként meghatározott többlettapasztalat hónapokban történő feltüntetését kérte. A kiadott felolvasólap tartalma a felhívásban meghatározott értékelési részszemponttal egybehangzóan azt támasztja alá, hogy az ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatát kívánta értékelni, nem a megajánlott szakember személyét, iskolai végzettségét. A Döntőbizottság megvizsgálta a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményt, és arra a következtetésre jutott, hogy sem a 266/2013. kormányrendelet szerinti "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a tárgybani kormányrendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghatározott végzettség, sem az érvényes, a kormányrendelet szerinti "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultság nem jelent olyan szakmai specifikumot, amelyből arra lehet következtetni, hogy az érintett piacon kevés olyan szakember van, akik megfelelnek az ajánlatkérő követelményeinek.Az ajánlatkérő nem írta elő, hogy[…]

Figyelmébe ajánljuk

Megyei központi közhatalmi tevékenységet végző hivatal vagyunk, környezetbarát papírból készült borítékot használunk, de ez nincs bent a közbeszerzésben. Az árfekvése kedvezőbb (olcsóbb), mint a nem környezetbarát terméké. Mi a teendőnk és a helyes eljárási mód?

Tovább a teljes cikkhez

Milyen értékelési szempontot javasolnak építőmesteri keretszerződés kötésre irányuló eljárás esetében? (A keretszerződés különböző nagyságrendű munkákra vonatkozhat.)

Tovább a teljes cikkhez

Sok esetben az értékelési szempontok kialakításánál (főleg szolgáltatás és építési beruházás során) gondot okoz az ún. "minőségi paraméterek" előírása a legjobb ár-érték arány kapcsán. A jótállás megajánlása általában nem elfogadott, pedig a hétköznapi...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk érdeklődést nyújtott be egy, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárásra, melynél az érdeklődési határidő lejártát követően megkaptuk az ajánlati felhívást. A felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasságnál csak referencia-előírás szerepel. Az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére