EKR által küldött automatikus levelek joghatása


Ajánlattevőként egy kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban első helyen álltunk, azonban - valamilyen oknál fogva - nem kaptunk az EKR-ből e-mail-értesítést arról, hogy a közzétett alkalmasság igazolására igazolásokat kell benyújtanunk. Ezt a kötelezettségünket most vettük észre az EKR-ben való vizsgálódáskor. Mit tehetünk?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. február 9-én (263. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4845

[…] vonatkozásában érdemes megtekintenie az adott eljárás dokumentumait, eljárási cselekményeit.Félreértésre az adhat okot, hogy az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet az ajánlattétel vonatkozásában kifejezetten utal az EKR visszaigazolására 15. §-ának (3) bekezdésében. Eszerint az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.E rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy a fenti esetben az ajánlattétel az EKR visszaigazolásával válik teljessé, vagy éppen ez a visszaigazolás lenne a bizonyító erejű dokumentum, amit az ajánlatkérő annak alátámasztására használhat, hogy az ajánlatot benyújtotta. Erre az EKR naplózott állományának vizsgálata szolgál, nem pedig az EKR által küldött automatikus elektronikus levél. Nincs tehát jelentősége az EKR által kibocsátott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.