Előminősítési rendszer feltételrendszerének változása


Változhat-e az előminősítési rendszer feltételrendszere, ha egyszer már megfelelt az ajánlattevő, de a későbbiekben az ajánlatkérő olyan követelményt támaszt, aminek viszont már nem felel meg mindenki? (A változás jogszabályi változásból is adódik.)


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. július 13-án (268. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4947

[…] változzon meg a feltételrendszer, mint a kizáró okok változása. Ebben az esetben a standard törlési szabályok érvényesülnek, hiszen az új feltételeknek megfelelően történik a gazdasági szereplők felkérése az igazolások benyújtására, legyenek újonnan jelentkezők, vagy már korábban felvett jelentkezők. Amennyiben a korábban felvettek közül van, aki/amely nem felel meg, az erről szóló tájékoztatást követő 15. napon történik meg a törlés. Az újonnan felvettek esetében pedig a standard bírálati tevékenység részeként lesz érvénytelen a jelentkezés.A kormányrendelet 14. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési szempontokat, a már listára vett előminősített gazdasági szereplőknek is igazolniuk kell az előírt módon megfelelőségüket az új vagy a módosult előminősítési szempont tekintetében. Erre – a 13. § (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni az előminősített gazdasági szereplőket. Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetén az ajánlatkérő a kérelemnek a módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a jelentkező gazdasági szereplőt.A (6) bekezdés szerint az előminősített gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha az elő­minősítési szempontok szerinti adataiban, körülményeiben változás állt be, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.