Közbeszerzési dokumentumok aláírásának módja


Az ajánlatkérő kifogásolta, hogy a referenciaigazolás nem azonosítja az aláírót, csak a neve ismerhető meg egy céges levélpapíron. Azt a megoldást találtuk, hogy az eredeti referenciaigazolást elektronikus aláírásával hitelesítette az aláíró, aki egy középvezető. A digitális aláíráson a cég és az aláíró beosztása is azonosítható. Elegendő-e mindez, vagy teljesen új referenciaigazolást kell benyújtanunk?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4986

[…] nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Esetünkben a referenciaigazolásra nem eredetiben van szükség, nem szükséges hiteles dokumentum benyújtása, annak egyszerű másolata is elegendő. Feltételezhetően az aláíró fél fizikailag nem tudja aláírni az alatt az idő alatt, ami hiánypótlásra rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő igénye, hogy a beosztás, cégnév szerepeljen a referencialevélen, indokolható. Amennyiben az elektronikus aláírás ezt tartalmazza, úgy az eredetileg fizikailag aláírt dokumentum elektronikus aláírása nem vesz el az eredeti tartalomból, hanem hozzáad.Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete 26. cikkében definiálja, hogy az ún. fokozott biztonságú elektronikus aláírás mit igazol. Eszerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:- kizárólag az aláíróhoz köthető;- alkalmas az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.