Műszaki ellenőrre vonatkozó szakmai alkalmassági követelmény jogszerűsége


Jogszerű-e az ajánlatkérő részéről olyan szakmai alkalmassági követelmény előírása, amely szerint a műszaki ellenőrnek európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó referenciával kell rendelkeznie?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4991

[…] amíg az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételek a Kbt. alapelveivel még összhangban állnak. A verseny tisztaságát és az esélyegyenlőséget sértő követelmények tehát nem támaszthatók, mert ez az ajánlatkérő önkényes, a közbeszerzési alapelvekbe ütköző eljárását jelentené. Általános zsinórmérték továbbá, hogy az alkalmassági követelményeket legfeljebb a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek mértékéig lehet elő­írni, és önmagában az, hogy az előírt alkalmassági feltételek lehetővé teszik a versenyt, még nem feltétlenül teszi jogszerűvé a felhívást. Az ítélkezési gyakorlat támasztotta elvárás, hogy az alkalmassági követelményeket nem úgy kell meghatározni, hogy akár több ajánlattevő is tudjon ajánlatot tenni, hanem úgy, hogy a szerződés teljesítésére képes valamennyi ajánlattevő számára biztosítva legyen az ajánlattétel lehetősége, attól egyetlen ténylegesen alkalmas piaci szereplő se legyen elzárva. Ez a követelmény egyébként a közbeszerzési alapelvekből is egyenesen levezethető.Egy konkrét alkalmassági követelmény jogszerűségét tehát leginkább annak fényében lehet megítélni, hogy a törvény által az arányosság követelményén keresztül megkövetelt alapelvek maradéktalanul érvényesülnek-e, természetesen az eset összes körülményeit is tekintetbe véve. Visszakanyarodva most már a kérdés szerinti esethez, azt kell megvizsgálni, hogy vajon az ajánlatkérő által megkövetelt referencia, nevezetesen hogy a műszaki ellenőr rendelkezzék európai uniós társfinanszírozásból megvalósult beruházáshoz kapcsolódó tapasztalattal, teljesíti-e a fentiekben taglalt követelményeket, indokolt előírásként értékelhető-e.Kiindulásképpen rögzítendő, hogy a bíróságok több esetben is rámutattak arra, hogy az alkalmassági követelmény arányosságának vizsgálatánál figyelemmel kell lenni az adott közbeszerzés speciális körülményeire. A kérdésben szereplő közbeszerzési eljárás (egyik) speciális körülményének a leírtak alapján az tűnik, hogy európai uniós társfinanszírozásból valósul meg, és az ajánlatkérő valószínűleg ezért tart igényt a szóban referenciára a műszaki vezető részéről is. Eldöntendő jogkérdés, hogy vajon ennek a finanszírozási jellegnek lehet-e jelentősége a műszaki ellenőrt érintően megfogalmazott alkalmassági követelmények szempontjából. A feladatköröket kellene részletesen megvizsgálni, de az ítélkezési […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.