Új alkalmassági feltétel előírása verseny újranyitása esetén


Négy évre szóló keretmegállapodást kötöttünk a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján három ajánlattevővel. Jelenleg a második szerződési évben tartunk. Műszaki szakterületünk azt vetette fel, hogy a következő eljárásban (minden esetben a verseny újranyitásával kötünk szerződést) írjuk elő feltételként egy új szakember rendelkezésre állását, mert az ez évi közbeszerzéseknél erre szükség lehet. Előírhatjuk ezt szerződési feltételként?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. február 7-én (287. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5248

[…] elvárt szakember rendelkezésre állásának előírása kapcsán alapvetően azt kell figyelembe venni, hogy a szakember mint "szerződési erőforrás" kérdését a Kbt. milyen jogintézmény keretében szabályozza. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti műszaki, szakmai alkalmasság körébe utalja a szakemberek kérdését, melyek tekintetében a részletszabályokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.Az a tény, hogy az ajánlatkérő a keretmegállapodást a 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján kötötte meg, azaz lehetősége van a verseny újranyitása során új szerződési feltételek alkalmazására, nem teszi lehetővé, hogy egy alkalmassági feltételt szerződési feltételként fogalmazzon meg egy konkrét közbeszerzés során. A szerződéses feltételként történő alkalmazás ugyanis hiába nem korlátozza az eljárásban való részvételt, valójában korlátját képezi a szerződéskötésnek, és különösen abban az esetben, ha a szakembert csak az ajánlattevő biztosíthatja, további szűkítést is jelent összehasonlítva azzal az esettel, amikor alkalmassági követelményként ír elő szakembert az ajánlatkérő. Ez utóbbi esetben ugyanis kapacitást biztosító szervezet is segítheti az ajánlattevőt, míg szerződéskötési feltételként vegyesen alkalmazzák az ajánlatkérők, és sok esetben kifejezetten megszorító módon értelmezve csak az ajánlattevőtől fogadják el a teljesítést.Ezen túlmenően a keretmegállapodás második részében az ajánlatkérőnek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.