Súlyos szerződésszegés bejelentése


Önkormányzat ajánlatkérő vagyunk. Szerintünk az egyik szerződő partnerünk súlyos szerződésszegést követett el, kötbérezni akarjuk, és erről hivatalos levélben tájékoztattuk. A partnerünk jelezte, hogy nem fogadja el a véleményünket, és pert fog indítani, ha mégis szerződésszegésre hivatkozással kötbérezzük. Ebben az esetben mikor kell a súlyos szerződésszegést bejelenteni a Közbeszerzési Hatóság részére? Hiszen nem ismert a per kimenetele.


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. április 10-én (289. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5274

[…] elegendő az ajánlatkérő megállapítása és cselekménye, a Kbt. 142. § (6) bekezdésében foglalt bejelentéshez viszont jogerős bírósági határozat szükséges.A kérdésben felvázolt eset az első bejelentési fordulathoz kapcsolható. Fontos megjegyezni, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség kizárólag azokra a szerződésszegésekre vonatkozik, amelyek súlyosak, és egyúttal a jogszabályhelyben felsorolt következményekhez vezettek. Önmagában egy szerződésszegés nem keletkeztet bejelentési kötelezettséget, szemben a Kbt. 142. § (6) bekezdésével. A Kbt. 142. § (6) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettséget viszont egy olyan bírósági határozatban megállapított szerződésszegés alapozza meg, ahol a szerződésszegés esetében nem feltétel a súlyosság. A Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdéseiben foglalt bejelentési kötelezettségekhez pedig mindkét esetben szükséges a felsorolt jogkövetkezmények közül bármelyik alkalmazása az ajánlatkérő részéről.A bejelentést az ajánlatkérő köteles megtenni a Közbeszerzési Hatóság részére. Az ajánlatkérői bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, amelyből értelemszerűen annak is ki kell derülnie, hogy a szerződésszegés súlyos volt, továbbá tartalmaznia kell a szerződésszegés miatt alkalmazott jogkövetkezményt (elállás, felmondás, kártérítés követelése, egyéb jogkövetkezmények alkalmazása), továbbá az összes olyan dokumentumot, amelyekből megállapítható, hogy az ajánlattevő szerződő fél a szerződésszegést nem vitatta. A bejelentésnek kötelező tartalma továbbá, hogy a megküldött dokumentumokból megállapíthatónak kell lennie, hogy sor került-e perindításra. A Kbt. arra vonatkozóan nem tartalmaz utalást, hogy a perindítás ajánlatkérői vagy ajánlattevői oldalon következik be: bekövetkezhet egyrészt oly módon, hogy az ajánlattevő vitatja a szerződésszegést vagy annak súlyosságát, és ezért fordul bírósághoz, de másrészt perindításra kerülhet sor azért is, mert az ajánlattevő vitatása miatt az ajánlatkérő indít polgári pert. Így, szűkítő szabályozás hiányában, bármelyik fél indítja is a pert, a bejelentés részét képezi. Amennyiben perindításra került sor, akkor az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni a pert lezáró jogerős határozatot is. A Kbt. 142. § […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.