Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Téves döntőbizottsági határozat

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. június 1. (Közbeszerzési Levelek 3. szám, 76. kérdés)

Olvasói kérdés Mi történik akkor, ha a döntőbizottság határozata téves?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]az ügy irataival együtt - annak beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a bíróságnak. A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott határozata elleni külön jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak már nincs helye [Kbt. 345. §-ának (1)-(3) bekezdései]. A Kbt. 346. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban akinek jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata sérti, az keresettel kérheti a bíróságtól annak felülvizsgálatát. Ilyenkor a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell benyújtani a keresetlevelet - a Kbt. 347. §-ának (1) bekezdése szerint - a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül, amelyben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes (azaz a sérelmet szenvedett fél, illetve a kereset benyújtására jogosult személy, szervezet) kéri-e tárgyalás tartását, avagy sem. Lényeges szabály, hogy bár a keresetnek nincs ún. halasztó hatálya a határozat végrehajtására, a bíróság a határozat végrehajtásának felfüggesztését az eljárás folyamán bármikor elrendelheti - hivatalból és kérelemre egyaránt [Kbt. 347. §-ának (2) bekezdése]. A Közbeszerzési döntőbizottság a keresetlevelet - az ügy irataival és nyilatkozatával[…]

Figyelmébe ajánljuk

Védelmi beszerzés esetében a szerződésteljesítés vonatkozásában van-e hatásköre a Közbeszerzési Döntőbizottságnak?

Tovább a teljes cikkhez

Van-e az érdemi döntésre a döntőbizottságnak határideje? Mit tehet a kérelmező, ha 2 hónap után sem kap határozatot az ügyben?

Tovább a teljes cikkhez

Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásában nem írta elő a Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzési Döntőbizottság általi igazolást (nyilatkozatot), a közjegyző előtt tett nyilatkozathoz pedig hiánypótlásként utólag kérte azokat. Kérdésünk, hogy a közjegyző előtt...

Tovább a teljes cikkhez

Kötelező-e az ügyvédi képviselet a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben a Döntőbizottság előtt?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére