Cégszerű nyilatkozat dokumentáció átvételéről


Mi értelme annak, hogy az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatot csatoljon az ajánlatkérőnek a dokumentáció átvételéről? Ezt egyébként nyilván kell tartania az ajánlatkérőnek? És miért kell az ajánlat költségei kapcsán is nyilatkozni? (Ezt eddig egyetlen kiírásban sem láttuk.)


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2009. április 27-én (95. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1931

[…] vélhetően arra utal a kérdező, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel költségei az ajánlattevőt terhelik, azt nem követelheti az ajánlatkérőktől. Ebben a formában ez az áttételes felelősségkizárás nem elegendő, hiszen a Kbt. X. Fejezete értelmében - mely a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekről szól - a törvény lehetőséget biztosít az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére a törvény 350-351. §-aiban, az alábbiak szerint. A közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértésére alapított bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során - a bíróság a jogsértést jogerősen megállapítsa. Ha az ajánlattevő kártérítésként kizárólag az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését követeli az ajánlatkérőtől, e kártérítési igény érvényesítéséhez […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.