Szerződéskötés több megrendelővel gesztori eljárásnál


Amennyiben az ajánlatkérő gesztorként jár el, lehet-e egy közbeszerzési eljárás eredményeként több megrendelővel szerződést kötni? (Több megrendelő – egy vállalkozó vagy külön-külön megrendelő – egy vállalkozó.)


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2010. február 1-jén (108. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2223

[…] szerződő feleket így jelölte meg az ajánlatkérőket, azaz kvázi "közös ajánlatkérői" közösségben az egyes ajánlatkérő felhatalmazták a gesztort arra, hogy adott beszerzési tárgyat beszerezzen részükre. De ebben az esetben nincs arra lehetőség, hogy amennyiben az egyes szerződődő felek megemelték saját mennyiségüket, az utolsónak szerződők tovább emelhessék és túlléphessék az eredeti keretet. Ezt a megoldást tehát rugalmasan keretmegállapodásos eljárás esetén lehet alkalmazni, ahol a keretek is rugalmasabb határozhatók meg – lásd alább -, illetőleg az egyes ajánlatkérők mozgástere is nagyobb. [Keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget. Keretmegállapodás – a Kbt. szabálya szerint – egy ajánlattevővel, illetve több ajánlattevővel köthető. Ez utóbbi esetben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők száma nem lehet kevesebb háromnál, és ha az ajánlatkérő a 136/B. § (3) bekezdésének a) pontját kívánja alkalmazni, az első rész végén […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.