Ajánlatkérő által előírt követelmény minősítése


A bírálati részszempontra tett előírás (nevezetesen hogy egész számmal kell azt megadni) az ajánlatkérő által előírt formai követelménynek minősül-e? Ilyen esetben nem lehetne érvényteleníteni az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont második fordulata alapján?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2014. augusztus 13-án (173. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3470

[…] hiánypótoltatható, hibája nem kiküszöbölhető, és a hibából, hiányosságból más következmény is adódik. Ha a formai hiányosság nem eredményez mást, mint például egy számozás hiányát, vagy egy nyilatkozat címében történő hibát, vagy akár sorrendi pontatlanságot, ettől még az ajánlat értékelhető, valójában olyan nem fontos részletkérdésnek minősül a hiba, amely kizárólag formai szempontból érinti az ajánlatot, más következménnyel nem jár. A kifejezetten formai gyengeség feltétele tehát, hogy hiánypótoltatható legyen, melyet nem köteles az ajánlattevő teljesíteni. Erre utal a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja. Ténykérdés ugyanakkor, hogy ezt az érvénytelenségi okot a vonatkozó jogszabályi rendelkezés ilyen explicit módon nem mondja ki. De attól, hogy az egyébként formai szempontnak is tekinthető értékelési részszempont számformátumát az ajánlatkérő például tartalmi kérdésnek is tekinti, még nem sérti meg az ajánlattevő jogait, mivel a formai követelmény egyben tartalmi szempont is, míg a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja kizárólag formai kérdésre utal a következők szerint: "...egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit".Ebben az esetben tehát nemcsak a formai kérdés definícióját kell vizsgálni, hanem annak következményét is, amennyiben a formai hiányosság, gyengeség egyben azt eredményezi, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.