Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Szakember kötelező megnevezése az ajánlatban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. december 11. (Közbeszerzési Levelek 237. szám, 4429. kérdés)

Olvasói kérdés Jól értem a D.505/2019. számú döntés alapján, hogy a szakembert nem kell megnevezni még akkor sem, ha értékelési szempontról van szó?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti »MV-É« kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal" rendelkező szakember meglétét. Emellett az ajánlatkérő értékelési részszempontként határozta meg a felhívás III.1.3) M/1 pontjában előírt szakember többlettapasztalatát, hónapokban megadva.Az ajánlatkérő felolvasólapot adott meg a közbeszerzési dokumentumok között, amely nem tartalmazta a felhívás III.1.3) M/1 pontjában meghatározott szakemberek nevének megadását, hanem az értékelési részszempontként meghatározott többlettapasztalat hónapokban történő feltüntetését kérte. A kiadott felolvasólap tartalma a felhívásban meghatározott értékelési részszemponttal egybehangzóan azt támasztja alá, hogy az ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatát kívánta értékelni, nem a megajánlott szakember személyét, iskolai végzettségét. A Döntőbizottság megvizsgálta a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményt, és arra a következtetésre jutott, hogy sem a 266/2013. kormányrendelet szerinti "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a tárgybani kormányrendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghatározott végzettség, sem az érvényes, a kormányrendelet szerinti "MV-É" kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultság nem jelent olyan szakmai specifikumot, amelyből arra lehet következtetni, hogy az érintett piacon kevés olyan szakember van, akik megfelelnek az ajánlatkérő követelményeinek.Az ajánlatkérő nem írta elő, hogy[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az értékelési szempont a szakember tapasztalata úgy, hogy közben az alkalmasságban is ugyanez a feltétel szerepel egy meghatározott tapasztalattal, ami felett az ajánlatkérő értékeli annak mértékét. Lehet ezt egybemosni? Nem kell különválasztani az értékelési szempontot és...

Tovább a teljes cikkhez

A 2015. november 1-jétől hatályba lépő Kbt.-szabályok hoznak-e változást az ajánlatok értékelési szempontjai vonatkozásában?

Tovább a teljes cikkhez

Kifogásként merül fel, hogy az ajánlatkérő egy adott értékelési szempont mértékét úgy maximálta, hogy adott mértéktől mindenki maximumpontot kap, pedig cégünk ajánlata sokkal jobb a többieknél. Lehet ezt kifogásolni? Miért maximálja az ajánlatkérő az értékelési...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére