Szerződések megszűnése a 430/2022. kormányrendelet alapján


A 430/2022. kormányrendelet szükségessé teszi a szerződések megszüntetését, azonban nem világos, hogy azokat is meg kell-e szüntetni, amelyek nem érik el évente a 20 millió forintot? Milyen eljárás követendő abban az esetben, ha 20 millió forint alatti összegre módosították korábban a felek a szerződéses értéket?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5027

[…] kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) vagy azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), és amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri – a)-c) pontok.A (2) bekezdés szerint szerződésnek minősül az olyan keretmegállapodás vagy egységárat tartalmazó szerződés is, amelynek alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évre eső része eléri a bruttó húszmillió forintot (...).A 2. §-ban meghatározott szerződésekre terjed ki a kormányrendelet, melyek megszüntetésére a 4. § (1) bekezdés alábbi szabálya vonatkozik.Az 1. §-ban foglaltakra tekintettel minden, az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött, hatályos szerződés e kormányrendelet erejénél fogva, 2022. december 31. napján megszűnik, a hatályba nem lépett, de érvényesen létrejött szerződés nem lép hatályba.A (3) bekezdés szerint e paragrafus nem alkalmazandó azon szerződésekre, amelyek esetében– a szolgáltatás teljesítése nem Magyarország területén történik, vagy– a szolgáltatást a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint, uniós értékhatárt elérő közbeszerzés alapján nyújtják – a) és b) pontok.A megszűnésre vonatkozó szabály nem alkalmazandó abban az esetben, ha esetleg a teljesítés nem Magyarországon történik, valamint amennyiben a közbeszerzési szerződést a közbeszerzési tanácsadásra a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja kapcsán uniós eljárásrendben versenyeztette az ajánlatkérő. Ez utóbbiba értendő a keretmegállapodás értéke is.A fenti rendelkezéseket 2022. november 1-jétől kell alkalmazni a kérdésben jelzett, már meglévő szerződésekre, melyet elérik a húszmillió forintot. Húszmillió forintot elérő értékű szerződés 2023. január 1-jétől csak előzetes jóváhagyással […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.