Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

új ajánlat létrehozója Új ajánlat létrehozójának jogosítványai
Ajánlattevőként az új ajánlat létrehozója szerkeszthet is, vagy csak érdeklődést jelezhet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 229. számában (2019. április 3.), 4330. kérdésszám alatt
új alapítású cég
új alvállalkozó bevonása Új alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítésébe
Mit tehetünk akkor, ha a szerződés teljesítése a közbeszerzési eljárásba bevont alvállalkozóval nem teljesíthető?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 18. számában (2005. január 10.), 429. kérdésszám alatt
új eljárás
új értékhatárok Új értékhatárok értelmezése
Nem értem az új értékhatárokat a Tanács tájékoztatójában. Hogyan kell azokat értelmezni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 40. számában (2006. február 6.), 909. kérdésszám alatt
új Kbt.
új közbeszerzési törvény Új közbeszerzési törvény koncepciója
Milyen változások várhatók az új EU-direktívának megfelelően a 2006. év elején esedékes új törvényben?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 650. kérdésszám alatt
új termék Új termék forgalmazójának referenciája
Magyarországi ajánlattevő kizárólagos forgalmazóként forgalmazza egy gyártó termékeit. Mivel új termékről van szó, magyarországi referenciával nem rendelkezik. Köteles-e ajánlatkérő elfogadni az EU-ból származó azon referenciákat, amelyek az a cég ad, amelytől ajánlattevő a kizárólagos jogot kapta? Be lehet-e vonni a Kbt. II. fejezete alapján, illetve be kell-e vonni alvállalkozóként a kizárólagosságot adó céget? Hogyan kell eljárni annak érdekében, hogy szabályos ajánlatot tehessen az ajánlattevő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 17. számában (2004. december 13.), 404. kérdésszám alatt
újraversenyeztetés
Unió Uniós projekthez kapcsolódó szolgáltatás díjainak összegzési módja
Kettő vagy több évre szóló EU-s projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység esetében, a - szintén több évre szóló - könyvvizsgálói díjakat a Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése értelmében miként kell összegezni? A többféle pályázat könyvvizsgálói díjait vertikálisan, azaz a könyvvizsgálói tevékenységek díjait egy költségvetési évben, a szolgáltatás azonos rendeltetése okán összegezzük, mert évente történik a díjak kifizetése, avagy horizontálisan kellene összegezni azokat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 59. számában (2007. március 12.), 1272. kérdésszám alatt
uniós beszerzés Közbeszerzési tanácsadó bevonása értékhatár függvényében
A Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelező bevonásáról rendelkezik. Értékhatártól függetlenül valamennyi, EU-forrásból támogatott beszerzéshez kötelező bevonni a tanácsadót? Tehát kell-e alkalmazni tanácsadót nemzeti és az egyszerű eljárás során is?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 42. számában (2006. március 20.), 944. kérdésszám alatt
uniós eljárásrend
uniós előírás Uniós előírás bekérendő ajánlatok száma vonatkozásában
A Kbt. Negyedik részének 2009. április 1-jével történt hatályon kívül helyezésével az értékhatár alatti beszerzésekre előírja-e bármilyen (akár közvetlenül nem hatályosuló uniós) norma a három ajánlat kötelező bekérését?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 107. számában (2010. január 11.), 2184. kérdésszám alatt
uniós forrás
uniós rezsim
uniós székhely Mentesülés a közbeszerzés kötelezettsége alól
Helyesen értelmezzük-e a Kbt. 173. §-ának (1) bekezdését, amennyiben úgy gondoljuk, hogy egy közszolgáltató ajánlatkérő olyan beszerzése vonatkozásában - amely kapcsán egyébként közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni - nem köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni, amelyben a közszolgáltató olyan külföldi (EU-s székhelyű) szervezettől szerez be, amely a közszolgáltatóban, illetve amelyben a közszolgáltató meghatározó befolyással bír?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 50. számában (2006. szeptember 4.), 1120. kérdésszám alatt
uniós tagállam Magyar ajánlat építési beruházásra
Mely uniós államokban nyújtható be építési beruházásra vonatkozó magyar ajánlatterv?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 3. számában (2004. június 1.), 95. kérdésszám alatt
uniós támogatás
utalványok beszerzése Utalványok beszerzéséről ismételten
Az egyes utalványok (például étkezési) beszerzésénél Önök a 28. számukban a beszerzés tárgyaként a szolgáltatást jelölték meg (ezzel ellentétes a 19. lapjukban a 462. számú kérdésre adott válasz, de egyébként a már Közbeszerzési Értesítőkben megjelent hirdetmények is, amelyek árubeszerzésként jelölik meg e beszerzést. Minek minősül tehát az utalványok beszerzése?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 803. kérdésszám alatt
utólagos igazolás Ajánlatkérő által nem igényelt igazolások csatolása
Ha az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő nem kéri az APEH-igazolást és a számlavezető bank igazolását becsatolni, tegyem be az ajánlatba?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 118. számában (2010. augusztus 30.), 2470. kérdésszám alatt