Közbeszerzési eljárás megindítása


Az eljárások megindíthatóak-e a szükséges - az ajánlatkérő számára előírt - feltételek nélkül? Amennyiben nem, ezt hol tiltja a törvény?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2004. május 17-én (2. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 44

[…] kivételekkel - a közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzések ajánlatkérőinek [például a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, az állam, a köztestület, a közalapítvány, a Magyar Nemzeti Bank stb. - Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a-j) pontjai] a költségvetési év elején, lehetőség szerint minden év április 15-éig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre előirányzott közbeszerzéseikről [Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése]. Másrészt az ajánlatkérő köteles meghatározni (közbeszerzési szabályzatában, avagy annak hiányában legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, továbbá belső ellenőrzésének rendjét; a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét - természetesen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A fenti körben az ajánlatkérő elsődleges kötelezettsége az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(ek), szervezet(ek) meghatározása. Az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.