Ajánlatkérő általi dokumentum-küldés igazolása


Milyen módon kell az ajánlatkérőnek igazolnia, hogy megküldte az ajánlattevők részére a Kbt.-szerinti dokumentumokat? Elegendő, ha csak magát a megküldést igazolja - például e-mail vagy telefax igénybevétele esetén?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2014. június 18-án (171. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3428

[…] kapcsolatban van azzal, hogy az írásbeliség biztosításához milyen egyéb feltételek biztosítását teszi szükségessé a szabályozás annak érdekében, hogy a küldés és annak nem változó tartalma igazolható legyen.A 257/2007. kormányrendelet 3. §-a két feltétel biztosítását teszi szükségessé, a megváltoztathatatlanságot és a letagadhatatlanságot. Tehát mind a küldő fél azonosítását, mind a küldött információ azonosságát igazolni kell. Ehhez vagy elektronikus aláírásra, vagy a fentieket biztosító informatikai megoldásra van szükség.A kormányrendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani: ... a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.