Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Igazolási módok korlátozása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. május 2. (Közbeszerzési Levelek 26. szám, 605. kérdés)

Olvasói kérdés Szabályosan jár-e el az ajánlatkérő, ha azt írja elő, hogy árubeszerzés esetén a műszaki alkalmasság igazolása során az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja esetében csak a szerződést kötő másik fél írásos igazolásával igazolhatja, vagyis kizárja a Kbt. 68. § (1) bekezdésének b) pontjában található másik igazolási módot, az ajánlattevői igazolási módot, a nyilatkozatot, ha a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]társadalombiztosítási költségvetési szerv; országos kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; helyi önkormányzat, kisebbségi települési önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, települési önkormányzatok társulása, helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, területfejlesztési önkormányzati társulás, megyei területfejlesztési tanács, térségi fejlesztési tanács, regionális fejlesztési tanács; köztestület, köztestületi költségvetési szerv, országos sportági szakszövetség), akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolással; - ha a szerződést kötő másik fél az előző bekezdésben foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. A Kbt. 68. §-ának idézett előírásai kógens jellegűek, azaz nem engednek eltérést az igazolás ott meghatározott módjától. A kérdésben szereplő ajánlatkérő tehát nem zárhatja ki a Kbt. 68. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti igazolási módot, hiszen az éppen arra az esetre vonatkozik, amikor az ajánlatkérő nem a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai szerinti szervezet. Ilyenkor pedig - árubeszerzés esetén - az alkalmasság mind a szerződést kötő szervezet igazolásával, mind pedig az ajánlattevő nyilatkozatával bizonyítható, hiszen az említett jogszabályhely vagylagos rendelkezést tartalmaz. A kérdéshez kapcsolódik a Közbeszerzések Tanácsa 4/2004. (K. É. 128.) számú ajánlásának egy része is. (Az Ajánlás a Közbeszerzési Értesítő 2004. november 8-i, 128. számában jelent meg, és a Közbeszerzési Levelek 18. számában, a 421. kérdés megválaszolásánál más aspektusból már hivatkoztunk rá.) Az Ajánlásban a tanács felhívja a figyelmet, hogy az ún. referenciák igazolása tekintetében a Kbt. 68. §-ának (1)-(2) bekezdése konkrét útmutatást ad arra nézve, hogy azok miként teljesíthetők. Ennek megfelelően árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevőnek csak abban az esetben kell a korábbi teljesítéseit referenciával - azaz az ajánlattevő korábbi szerződéses partnere által kiadott vagy aláírt igazolással - alátámasztania,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Nemzeti nyílt eljárási rend esetén EEKD alkalmazására nem került sor. A kiírás szerint az ajánlatkérőnek a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t is el kell fogadnia, ha az a valóságnak megfelelő tartalmú. Itt nem egyértelmű számomra, hogyan kell eljárni....

Tovább a teljes cikkhez

Nemzeti nyílt eljárásban a kizáró okok tekintetében nem szerepel a kiírásban a közjegyzői ellenjegyzést elváró 62. § (1) bekezdés d) pontja és 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat. Ezek sem a...

Tovább a teljes cikkhez

A DBR részvételi jelentkezési határidőt követő napon lesz saját szakemberünk. Egyrészt be lehet-e vonni kapacitást biztosítót a DBR-be, másrészt megtehetjük-e, hogy inkább a határidő lejártát követően egy nappal adjuk be a részvételi jelentkezést a DBR-be?

Tovább a teljes cikkhez

Nyílt eljárásban a harmadikok vagyunk, de feltételezzük, hogy az előttünk lévő ajánlattevők ajánlatának műszaki tartalma nem felel meg az előírásoknak. Van-e jogalapunk betekinteni most, vagy betekintés nélkül előzetes vitarendezést indítani "piaci ismereteink" alapján?...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére