Hibásan megjelenő ajánlati felhívás, dokumentáció kötelező megvétele


A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő "ajánlati felhívásban" - tisztelet a lektornak, de mégis - hiba van. Kitől lehet kérdezni? Ezzel összefüggésben egy másik kérdés: a felhívásból nem lehet egyértelműen megítélni, hogy képes lehet-e az ajánlattevő a teljesítésre, következésképpen megvegye-e a dokumentációt. Ez esetben azt a választ is adják, hogy azért, mert az "ajánlati felhívást" elolvasta, még nem ajánlattevő, csak akkor, ha megvette a dokumentációt. Jogszerűen utasítják-e el az ajánlattevő kiegészítő kérdését ilyenkor? Mit lehet tenni az említett esetben?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2005. május 17-én (27. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 642

[…] helyesbítést a Szerkesztőbizottság a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi, ha a kérelem a hirdetményben megadott ajánlattételi határidő, illetőleg részvételi határidő lejárta előtt érkezett a Szerkesztőbizottsághoz és kellően megalapozottnak minősül. Megalapozottnak pedig akkor minősül a helyesbítési kérelem, ha az Értesítőben közzétett hirdetmény tartalma eltér a kérelmező által benyújtott hirdetmény tartalmához képest. Abban az esetben, ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a Szerkesztőbizottság nem teszi közzé a helyesbítést, ha pedig csak részben megalapozott, a helyesbítést kizárólag e rész tekintetében teszi közzé. A Szerkesztőbizottság erről a kérelmezőt haladéktalanul tájékoztatja. A helyesbítés közzététele térítésmentes. Amennyiben viszont a probléma abból adódik, hogy a megjelent felhívás mégis nehezen értelmezhető - a lektori tevékenység ellenére is -, az ajánlatkérőnek kell felkészülnie, s képesnek lenni válaszolni a kérdésekre, hiszen a megjelent szöveghez ő maga is hozzájárult, elviekben tisztában kell lennie annak tartalmával, illetve abból adódó lehetőségeivel. A kérdés második részére áttérve: ha a probléma abból ered, hogy az érdeklődő nem tudja eldönteni, fizessen-e a dokumentációért, avagy sem, akkor azt kell mondanunk, hogy erről nem rendelkezik a Kbt. A közbeszerzési törvény 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás ugyanis csak abban az esetben képzelhető el, ha és amennyiben az ajánlattevő fél korábban már megvásárolta a dokumentációt, hiszen az (1) bekezdés értelmében az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.