79. Közbeszerzési Levelek / 2008. május 13.

TARTALOM

1590. kérdés Közbeszerzési eljárás érvénytelenítése
Érvényteleníteni kell-e az eljárást, ha a beérkezett ajánlatok között vannak olyanok is, amelyek átlépik a nemzeti értékhatárt - és ezek közül való az, amelyik megnyeri a pályázatot -, illetve ha mindegyik pályázat átlépi azt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1591. kérdés Ajánlati biztosíték mint pótoltatható hiány
Kétszakaszos eljárásban, a részvételi felhívásban szereplő ajánlati biztosítékot az ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban nem fizette be, hiánypótlás keretében kérte azt az ajánlatkérő. Szabályszerű-e, ha hiánypótlásban pótoltatja a befizetést az ajánlatkérő? Ha igen, milyen jogszabályi felhatalmazás alapján teheti meg ezt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1592. kérdés Hiánypótlás hibás ajánlati elem vonatkozásában
Lehet-e hiánypótlás tárgya az ajánlat hibásan benyújtott része?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1593. kérdés Nem megfelelő csomagolás mint kizáró ok
Az ajánlat nem megfelelő csomagolása - például hibás felirat - lehet-e kizáró ok? Ha igen, hol szabályozza ezt a közbeszerzési törvény?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1594. kérdés Együttes adóigazolás benyújtására kötelezettek köre
A 10 százalék alatti és feletti alvállalkozóktól is be kell-e kérni az együttes adóigazolást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1595. kérdés Hiánypótlás terjedelme uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzésnél
EU-s támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén lehet-e korlátozott a hiánypótlás terjedelme?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1596. kérdés Referenciaszerzéssel indokolt alacsony ár
Az ajánlattevő referenciaszerzési törekvése tekinthető-e megfelelő indoknak az alacsony ár, illetve lehetetlen vagy aránytalan kötelezettségvállalás vizsgálata esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1597. kérdés Kirívóan alacsony ellenszolgáltatási érték meghatározhatósága a kiírásban
Előzetesen, már a kiírásban meghatározhatja-e az ajánlatkérő a kirívóan alacsony ellenszolgáltatási értéket, és amennyiben igen, úgy lehet-e ezt érvényességi feltételként alkalmazni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1598. kérdés Legelőnyösebb ajánlat szempontjának megfelelés a gyakorlatban
Megfelel-e az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjának a kizárólag egységárakból álló szempontok összessége?
1599. kérdés Üzemeltetési költség értékelése tervezési-építési tevékenységnél
Tervezési, illetve építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén lehet-e értékelési szempont a későbbi üzemeltetési költség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1600. kérdés Mérlegelési jogkörben meghatározott érvényességi követelmények megtámadhatósága
Az ajánlatkérő mérlegelési jogkörében meghatározott egyéb érvényességi követelmények esetében tehet-e kifogást (megtámadhatja-e azokat) az ajánlattevő? Ha igen, milyen határidővel és milyen fórum előtt?
1601. kérdés Rangsort megváltoztató önkéntes hiánypótlás
Részvételi szakaszban van-e lehetőség a referencia önkéntes hiánypótlására, amennyiben a rangsort megváltoztatja a hiánypótlás? Ha igen, meddig, ha nem, miért nem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1602. kérdés Éves statisztikai összegzés közbeszerzési eljárás hiányában
Amennyiben nem bonyolítottunk le közbeszerzési eljárást ebben az évben, akkor is el kell küldeni a szerkesztőbizottságnak az éves statisztikai összegzést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1603. kérdés Tanácsi javaslat betartása a közbeszerzési terv készítésekor
A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzési terv elkészítésekor nem javasolja a becsült érték megjelenítését. Ennek betartása ugye nem kötelező? És a honlapra közzététel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1604. kérdés Elektronikus árlejtés alkalmazása építési beruházás esetében
Lehet-e elektronikus árlejtést alkalmazni építési beruházás esetében? Nem tudok róla, hogy a törvény tiltaná.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1605. kérdés Nyilvánosság egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárás esetében is biztosítani kell-e a nyilvánosságot a 99. § (4) bekezdés szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1606. kérdés Értelmezési nehézségek miatti jogszabály-módosítás
A 257/2007. Korm rendelet nehezen értelmezhető, van-e lehetőség a módosítására?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére