Gazdasági társaság alapításának kötelezettsége


Kötelezővé teheti-e az ajánlatkérő a gazdasági társaság alapítását egy adott közbeszerzés vonatkozásában?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2015. február 18-án (179. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3577

[…] ajánlatkérőnek, hogy abban az esetben, ha a szerződés teljesítése érdekében indokolt, előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaságot kell alapítania. Az erre vonatkozó elvárást az eljárást megindító (részvételi, ajánlati vagy ajánlattételi) felhívásban kell rögzítenie.Ebben az esetben, a dokumentációban meg kell határozni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos alábbi követelményeket:– a társaság jogi formája,– a jegyzett tőke minimális összege,– a tevékenységi kör,– a tevékenység ajánlatkérői ellenőrzésének módja.A közbeszerzési eljárást lezáró szerződést a nyertes ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételben részes ajánlattevők – kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek kell teljesítenie.A nyertes ajánlattevőnek (ajánlattevőknek) […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.