Ajánlatnak minősülő nyilatkozat részvételre jelentkezés esetén


A Kbt. 114. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. A kérdésünk az, hogy mi számít ajánlatnak? A Ptk. 4. része szerinti egyoldalú nyilatkozat, vagy ajánlatnak tekintendő már az is, ha a részvételi jelentkező egy-egy szerződéses feltétel vonatkozásában közöl olyan információt, amely ajánlati elemnek tekinthető; vagy ha például olyan információt ad, nyilatkozatot tesz, amely az ajánlatok elbírálásánál értékelendő szempontot jelent?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2005. október 3-án (34. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 791

[…] általában az történik a kétszakaszos eljárásokban, hogy ajánlatkérő külön készíti el a részvételi és külön az ajánlatkérési dokumentációt, és szerződési feltételeit csak az ajánlatkérési dokumentációban adja meg. Ha az ajánlatkérő mégis megad már a részvételi szakaszban szerződési feltételeket, akkor jár el helyesen, ha felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy ezek csak a tájékoztatás célját szolgálják, és ebben a szakaszban a jelentkező erre ne reagáljon, és ne tegyen ajánlatot. Véleményünk szerint egyébként a "nem teljes körű ajánlat" is ajánlat, azaz ha a jelentkező például beazonosítja a terméket, amivel a következő szakaszban pályázni fog, illetve megadja annak árát, avagy […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.