111. Közbeszerzési Levelek / 2010. április 6.

TARTALOM

2281. kérdés Írásbeli összegzés módosítása
Cégünk az eljárás eredményéről készített írásbeli összegzés módosítását kérte az ajánlatkérőtől, mert az abban foglaltakkal nem értettünk egyet. Az ajánlatkérő az összegzést nem módosította arra hivatkozással, hogy a kérelmünket jogorvoslati kérelemnek tekinti, amelynek elbírálására nem jogosult, azt nyújtsuk be a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Mi azt olvastuk ki a Kbt.-ből, hogy ilyen esetben elsőként az ajánlatkérőhöz kell fordulni. Ki járt el helyesen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2282. kérdés Szerződéskötési moratórium
Egy közbeszerzési tájékoztatón azt hallottuk, hogy az új szabályok szerint már nem lehet kérni a Közbeszerzési Döntőbizottságtól a szerződéskötés megtiltását. Kérdésünk, hogyan lehet megakadályozni a jövőben, hogy a szabálytalanul kihirdetett nyertessel az ajánlatkérő ne kösse meg a szerződést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2283. kérdés Eredményhirdetés jelenlét hiányában
Ha az eredményhirdetésen nem jelenik meg egyik ajánlattevő sem, attól az eredmény még kihirdethető?
2284. kérdés Hiánypótlási felhívás értelmezése
A hiánypótlási felhívásban az ajánlatkérő "egyértelmű" nyilatkozatot kér bizonyos műszaki megoldások vonatkozásában. Ez mit jelent, szerinte mi az egyértelmű? (Mert szerintünk az ajánlatunk az volt.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
2285. kérdés Kötbérmérték indokolása
A kötbér mértékére miért kell indokolás? Ez is beletartozik az irreális kötelezettségvállalás körébe? (A kiírásban nem volt kötelező kötbérmérték.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
2286. kérdés Gépek rendelkezésre állásának igazolása
A kiírás szerint a gépeket tárgyi eszközt nyilvántartó kartonnal kell igazolni. Mi két gépet bérelünk a feladat ellátásához, így azok nincsenek nyilvántartva. Mi a megoldás?
2287. kérdés Tájékoztatás dokumentáció tartalmáról alvállalkozó részére
Az ajánlati dokumentációban foglaltakról milyen mértékig tájékoztathatjuk a leendő alvállalkozónkat? És mi a helyzet akkor, ha a később úgy döntünk, hogy alvállalkozó nélkül indulunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2288. kérdés Tájékozódási kötelezettség "kezelése"
Az ajánlattételi felhívás kötelezte ajánlattevőket, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén, illetve a szerződés teljesítésekor meg kell felelniük, megjelölve az illetékes hatóságokat, de egyéb információt nem adva. Ehhez képest jelentsük be/igazoljuk, hogy tájékozódtunk, vagy mit tegyünk és milyen módon?
2289. kérdés Ajánlati felhívás, dokumentáció módosításának határideje
Jogszerű-e az ajánlati felhívásnak az a kitétele, miszerint az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor és bármilyen okból módosíthatja az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeit?
2290. kérdés Ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítása
Meghosszabbítható-e az ajánlati kötöttség eredetileg meghatározott időtartama?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2291. kérdés Ajánlat mint irat
Mely ajánlat minősül iratnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2292. kérdés Ajánlatmódosítás fogalmának meghatározása
Az ajánlat módosítása keretébe beletartozik az is, ha az eredetileg megjelölt - 10 százalékot meghaladó - alvállalkozó helyett végül mással akarunk indulni? Ilyenkor hogyan kell technikailag lebonyolítani a módosítást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2293. kérdés Hiánypótlási határidő kötelező minimuma
Általában a hiánypótlásra megadott határidő ésszerűtlenül rövid, és gyakran péntektől hétfőig terjed. Rendelkezik-e a Kbt. kötelező hiánypótlásihatáridő-minimumról, illetve mit tehetünk, ha gyakorlatilag képtelenség a hiányokat a megadott határidőn belül pótolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2294. kérdés Ajánlat pontosítása és módosítása
A Kbt. szerint az ajánlat az ajánlattételi határidőig módosítható. Az ajánlatkérő a dokumentációban jelezte, hogy felkérheti az ajánlattevőket pontosítás, felvilágosítás megadására, mely azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Nem ellentétes az előző két rendelkezés egymással? És ha én a felhívás kapcsán módosítom az ajánlatot, akkor az érvénytelen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2295. kérdés Összességében legelőnyösebb ajánlat "megállapíthatatlansága"
A gyakorlatban mely esetekben fordulhat elő, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 90. §-ának (2) bekezdésével nem állapítható meg? Lehetőség szerint kérjük a válasz példákkal történő megvilágítását.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2296. kérdés Közjegyzői sorrendcsere korrigálása
Mi történik, ha a sorsolást követően a közjegyzői okiratban a közjegyző felcserélte a sorrendet, de ez csak az utólagos ellenőrzés során derül ki?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2297. kérdés Okiratok érvényessége kiírás többszöri módosítása esetén
Nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan merült fel az alábbi kérdés - mivel már másodszor módosították a kiírást és így a beadási határidőt is. Azokon a nyilatkozatokon, igazolásokon túl, amelyeknél az ajánlati felhívásban meghatározott, hogy például 30 vagy 60 napnál nem lehetnek régebbiek, a többi nyilatkozat, igazolás (gazdasági és műszaki feltételek esetén) a beadási határidőhöz képest hány napnál ne legyen régebbi? Például a referenciaigazolások, referencialevelek stb.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2298. kérdés E-közbeszerzés lehetősége a jelenlegi szabályok alapján
Most milyen szempontból van lehetőség elektronikus közbeszerzésre? Mert a hirdetmény-ellenőrzések közölték velem, hogy nem folytathatok le elektronikusan közbeszerzést, és én ezzel nem értek egyet.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2299. kérdés Átláthatósági biztos
Az átláthatósági biztosra vonatkozó szabályok hol találhatók meg? Például, hogy mikor kell alkalmazni és ki lehet az?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére