114. Közbeszerzési Levelek / 2010. június 7.

TARTALOM

2353. kérdés Eljárás két, különböző időpontban benyújtott ajánlat esetén
Egy eljárásban egy ajánlattevőnek kettő, különböző időpontokban benyújtott ajánlatát bontotta fel az ajánlatkérő. A bontáson részt vevő ajánlattevő képviselője szóban jelezte, hogy a 2. benyújtott ajánlatát kéri figyelembe venni. Vagyis nem vonta hivatalosan vissza az első ajánlatát. Kérdésünkre az ajánlatkérő nem adott egyértelmű választ arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja ezt a helyzetet kezelni. Értékelhető-e ezen ajánlattevő (bármelyik) ajánlata?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2354. kérdés Ajánlati biztosítékkal kapcsolatos DB-határozat
2008-ban az 1591. számú kérdésre adott válaszban (ajánlati biztosíték mint pótoltatható hiány) hivatkoznak rá, hogy a Döntőbizottság határozatában kifejtette, hiánypótlás esetén az ajánlati biztosíték befizetése pótlólapon is lehetséges. Sőt kiegészítése is lehetséges. Milyen számon található(k) a határozatok? (Az adatbázisban ilyen tárgykörű határozatot nem találtunk.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
2355. kérdés Természetes személy ajánlatkérő a gyakorlatban
A Kbt. szabályozása szerint természetes személy is lehet ajánlattevő. A gyakorlatban találkoztak-e ilyen esettel, illetve mikor áll fenn ez a lehetőség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2356. kérdés Dokumentáció megvásárlását igazoló irat csatolása
Ha a dokumentáció megvásárlásáról jegyzőkönyv készül, miért kell az ajánlathoz csatolni a dokumentáció megvásárlását igazoló iratot?
2357. kérdés Kbt.-változások - 2010
Az idei évben milyen időpontokkal és mely részében (részeiben) változott a Kbt.?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2358. kérdés Nyertes ajánlati biztosítéka
Mi történik az ajánlati biztosítékkal nyertesség esetén?
2359. kérdés Eltérő eljárásrend igazolások benyújtásának időpontja függvényében
Az ajánlatkérő a dokumentációban eltérő eljárásrendet nevezett meg akkor, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az igazolásokat a kizáró okok vonatkozásában, és akkor, ha nem. E körben fennáll-e a választás lehetősége?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2360. kérdés Új KT-útmutató az igazolásokról
A KT 2009. szeptember 23-i, igazolásokkal kapcsolatban kiadott útmutatója tartalmaz-e a korábbihoz képest változást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2361. kérdés "Egységes per"
Mire irányul az egységes per? Milyen gyakorlati célokat szolgál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2362. kérdés Ajánlattevő összeférhetetlenségi nyilatkozata
Mi alapján kötelezheti az ajánlatkérő az ajánlattevőt arra a nyilatkozatra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ának meghatározott összeférhetetlenségi okok?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2363. kérdés "Jelenlétre nem jogosult" személyek a bontási eljárásban
Kiíró rendelkezett a bontási eljárás vonatkozásában a "jelenlétre nem jogosult" személyekkel kapcsolatos eljárásról. Kik/melyek ezek? És ha nem jogosultak, akkor miért lehetnek jelen a bontáskor - a kiírás szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2364. kérdés KT 1/2007-es ajánlása
Miről szól a KT 1/2007-es ajánlása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2365. kérdés Rendelkezés a hiánypótlásról
A hiánypótlás teljeskörűsége vonatkozásában a dokumentáció nem rendelkezett, illetve úgy, hogy az ajánlatok felbontását követően kerül sor annak megállapítására, hogy lehetséges-e a hiánypótlás. Jogszerű ez az előírás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2366. kérdés Támogatott beszerzések ajánlattevői
A támogatott beszerzéseken bárki elindulhat, vagy szükséges-e valamilyen többletfeltétel az ajánlattevő oldalán?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2367. kérdés Alvállalkozó igénybevétele nemleges nyilatkozat mellett
Ha bejelöltem, hogy a teljesítéshez nem veszek igénybe alvállalkozót, de mégis úgy alakul, hogy 10 százalék alatti mértékben szeretném ezt megtenni, megtehetem a nyilatkozat ellenére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2368. kérdés Nyertessé nyilvánítás jogi kifogás elbírálásának folyamatban léte alatt
Amennyiben oly módon nyilvánít győztesnek egy ajánlattevőt a bírálóbizottság és a döntéshozó testület, hogy közben a másik pályázó (akinek érvénytelenítette ajánlatát, de nem formai hiba miatt ugyanez a grémium) jogi kifogást nyújtott be, és nincs még ez ügyben határozat, a nyertessé nyilvánítás érvényesnek tekinthető-e? Élhet-e kártérítési keresettel a nyertesnek nyilvánított cég, ha mégsem ő lesz a tender lebonyolítója?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2369. kérdés Többes - 10 százalék alatti - alvállalkozás és erőforrás- szervezetként belépés egy eljárásban
Ugyanabban az eljárásban lehetek-e két ajánlattevő 10 százalék alatti alvállalkozója és emellett egy harmadik ajánlattevő vonatkozásában erőforrás-szervezet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2370. kérdés Pályázati anyag megtekintése
A bontást követően, az eredményhirdetés előtt, az ajánlatkérőnél más ajánlattevő teljes pályázati anyaga nem tekinthető meg? Erre csak a DB előtt, illetve a bíróságon van lehetőség - Kbt. 337. §-a, illetve Pp.-szabályok szerint?
2371. kérdés Jogorvoslat és előzetes vitarendezés kapcsolata
Élhetek-e jogorvoslattal akkor, ha nem kértem az ajánlatkérőnél az előzetes vitarendezést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére