Aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokoláskérés korlátai


Kérheti-e az ajánlatkérő a gyártás költségeinek részletezését, ezen belül százalékos arány meghatározását az eladási ár viszonylatában? Van-e joga az ajánlatkérőnek részletes kimutatások elkészítését kérni akkor, ha a gyártók anyavállalatai nem teszik lehetővé az érzékeny adatok közlését, így az ajánlatkérő valójában szűkíti ezzel a versenyt?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2014. április 9-én (169. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3395

[…] alkotóelemeinek jellemzőit".Ezen messze túlmutat a Kbt., mely az alábbiakat rögzíti:Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról - 69. § (3) bekezdés.A Közbeszerzési Döntőbizottság döntései szinte kivétel nélkül arra helyezik a hangsúlyt, hogy az ajánlatkérőnek minél pontosabban kérdeznie, az ajánlattevőnek pedig válaszolnia kell annak érdekében, hogy az ajánlatkérők fel tudják tárni az esetleges irreálisan alacsony ár tartalmát.Hasonlóan alapos feltárásra utal az Európai Unió Bírósága 599/10 ügyében, ahol a SAG ELV Slovensko a.s., a FELA Management AG, az ASCOM (Schweiz) AG, az Asseco Central Europe a.s., a TESLA Stropkov a.s., az Autostrade per l'Italia SpA, az EFKON AG, a Stalexport Autostrady SAVs az Úrad pre verejné obstarávanie vitája az indokoláskérés mélységéről szól.A döntés szerint az irányelvi rendelkezésekből egyértelműen következik, hogy az uniós jogalkotó elő kívánta írni az ajánlatkérők számára, hogy ellen­őrizzék a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok alkotóelemeit azáltal, hogy arra kötelezte, hogy a részvételre jelentkezőktől kérje az ajánlat komolyságának […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.