Igazolások bekérése hiánypótlási eljárásban

Kérdés: A Közbeszerzési Hatóság új hiánypótlási útmutatója alapján, ha az ajánlattevő már benyújtotta korábban az igazolást, abban az esetben hiánypótlásban kérhetem azt? Ez azt is jelenti egyben, hogy ha csak egy részét nyújtotta be az igazolásoknak, akkor az egészre már csak hiánypótlást kérhetek?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (KÉ 2020. évi 180. szám; 2020. szeptember 16.) az alábbiakat tartalmazza a kérdés vonatkozásában:"Abban az esetben, ha az ajánlattevő/részvételre jelentkező a Kbt. 69. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Hiánypótlási felhívás teljesítésének mellőzése

Kérdés: Az ajánlatkérő megnyitotta számomra az ESPD-t, hogy egészítsem ki az egyes honlapokat üzemeltető szervezetekkel, melyet ma már nem lehet előírni. Megtehetem, hogy nem javítom ki? Ha igen, elegendő nyilatkoznom erről?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján az ajánlatkérő hiánypótlásban olyan információt kér, amelyet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Ajánlat kiegészítése hiánypótlási eljárásban

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az az ajánlattevő, aki 5 oldal ajánlati dokumentációt bead azzal, hogy majd hiánypótlás során kiegészíti ajánlatát, illetve a hiánypótlási eljárásban egészíti ki azt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlat érintett része nem került értékelésre,úgy jogszerűen érvényes a benyújtott hiánypótlás és egyben az ajánlat,ugyanakkor, ha értékelésre került, úgy az az ajánlat érvénytelenségéteredményezi. Önkéntes hiánypótlásban az ajánlattevő lehetősége,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Tevékenységi kör módosítása hiánypótlási eljárásban

Kérdés: A cégkivonatban a cég tevékenységi köre módosítható-e a Kbt. alapján eljárás hiánypótlása keretében?
Részlet a válaszából: […] A cég tevékenységi köre cégbírósági eljárásban az 1997. éviCXLV. törvény alapján módosítható, az ott meghatározott előírások szerint. Acégkivonat mindig a cég aktuális állapotát mutatja be, és igazolja - egyebekmellett - a cég tevékenységi köreit.A fentiek miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.