Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelmények ajánlatkérő általi ellenőrzése


A Kbt. 73. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzést hogyan kell teljesíteni? Az ellenőrzés megtörténtét a közbeszerzési eljárás során rögzíteni kell, például a BB jegyzőkönyvben?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2017. június 14-én (207. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4014

[…] felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről;- az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.Ha az ajánlatkérő nem írt elő egyéb konkrétumot a Kbt. 73. § (4) bekezdésének való megfelelés során, akkor köteles elfogadni az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, a Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően. Mivel az érvénytelenséget megalapozhatja a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján jogszabályi meg nem felelés, ha például egy telephelyengedélyt visszavonnak környezetvédelmi okok miatt, mely egyébiránt helyszíne […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.