Címkére és címkézésre vonatkozó szabályok kezelése a közbeszerzésben


Szükséges-e, hogy az ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott ökocímke leírása és tartalmi követelményei a közbeszerzési dokumentumokban elérhetők legyenek minden gazdasági szereplő számára? (Véleményem szerint az nem reális, hogy mindent az ajánlatkérő magyarázzon el, amikor az információ elérhető nyilvánosan.)


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. augusztus 9-én (269. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4959

[…] címkére vonatkozó követelmények objektív módon ellenőrizhető és megkülönböztetéstől mentes szempontokon alapulnak;–a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás keretében fogadják el, amelyben valamennyi érdekelt fél – ideértve a kormányzati szerveket, a fogyasztókat, a szociális partnereket, a gyártókat, a forgalmazókat és a nem kormányzati szervezeteket – részt vehet;–a címke megszerzése valamennyi érdekelt fél számára lehetséges;–a címkére vonatkozó követelményeket olyan harmadik fél határozza meg, amelyre a címkét kérelmező gazdasági szereplő nem tud befolyást gyakorolni – a)-e) pontok.Ez egyben azt is jelenti, hogy a szempontok, melyek alapján a címke megszerezhető, mindenki számára elérhetők kell, hogy legyenek. Arra nincs szükség, hogy mindezt az ajánlatkérő rögzítse eljárási dokumentumaiban, de arra szükség van, hogy olyan elérhetőséget adjon hozzá, mely az adott címkét biztosító független szereplő által fenntartott információforrás, ahol bárki ellenőrizheti a követelményrendszert és a jelentkezés feltételrendszerét.A szabályozás ugyan független szereplő által kialakított követelményrendszert ír elő főszabályként, mégis eltérést enged ettől az ajánlatkérőnek, amennyiben csak bizonyos követelmények teljesítését igényli. Ebben az esetben az eljárási dokumentumokban rögzíteni kell egyértelműen, milyen követelményeknek való megfelelést tekint elvárásnak az ajánlatkérő.A Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlatkérő nem írja elő, hogy az építési beruházásnak, árunak vagy szolgáltatásnak a címkére vonatkozó valamennyi követelményt teljesítenie kell, meg kell adnia a teljesítendő vagy az értékelés során figyelembe vett címkézési követelményeket.Sőt, amennyiben túlzó az ajánlatkérő elvárása, mert a beszerzési tárgyon túlmutató címkét azonosított az ajánlatkérő követelményrendszerében, abban az esetben el kell tekintenie a címke alkalmazásától, és a címke követelményrendszeréből kiemelni azokat az elemeket, melyek kapcsolódnak a beszerzés tárgyához, és azokat vizsgálni az eljárás során.Az 59. § (4) bekezdése szerint, ha egy címke megfelel az (1) bekezdés b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek, azonban a szerződés tárgyához nem kapcsolódó követelményt is előír, az ajánlatkérő nem követelheti meg a címkével való rendelkezést, hanem a műszaki leírást az adott címke részletes követelményeinek leírására vagy szükség esetén annak a szerződés tárgyához kapcsolódó, és az adott tárgy jellemzőinek meghatározására alkalmas részeire való hivatkozással határozhatja meg.A címkék minősítését az ajánlatkérőtől független szereplő kell, hogy végezze, mégis ettől való eltérést is lehetővé tesz a Kbt. 59. § (3) bekezdése, amikor a gazdasági szereplő igazolni tudja, hogy rajta kívülálló ok miatt nem volt lehetősége az adott címkét megszerezni. Egyértelmű, hogy egyenértékű címke is elfogadható, továbbá egyéb, a követelmények teljesítésére vonatkozó "eszközt" is el kell fogadnia az ajánlatkérőnek. Ez a rész igen általános, hiszen ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a független szervezet helyett valamely folyamat eredményeként maga az ajánlatkérő dönti […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.