Elektronikus aláírás az EKR-ben


Cégünknél bevezetésre kerül a "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" használata (e-Szignó), melyet szükség szerint ajánlattevőként az EKR rendszerben is alkalmaznánk. Jól gondolom-e, hogy az ajánlatkérők az e-Szignó rendszerrel készült dokumentumokat kötelesek elfogadni? Továbbá, hogy az ebben a rendszerben készített dokumentumok aláírását a teljes dokumentum lezárása után készített "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" teljesíti?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5016

[…] elektronikus aláírással ellátni, és az űrlapok is benyújthatók elektronikus aláírás nélkül.A kérdésben jelzett szolgáltatás a Microsec Kft. szolgáltatása, mely az egyik szolgáltatás azok közül, melyek megfelelnek a Kbt. 41/A. §-ában foglalt feltételeknek. A Kbt. annyiban félreérthetően fogalmaz, hogy a fokozott biztonságú elektronikus aláírással benyújtott dokumentumot nem nevesíti csak abban az esetben, amikor eredeti dokumentumot igényel (bankgarancia), vagy az űrlap nem áll adott nyelven rendelkezésre. A 41/A. § azonban úgy is érthető, hogy milyen esetben követelhető meg az e-aláírás, és minden más esetben elfogadható, amennyiben egy egyszerű elektronikus másolatként feltöltött dokumentum nem járható út. Például azért, mert a vezető nem tudja fizikailag aláírni a papírt, beszkennelni és feltölteni. Ekkor megfelelő a magasabb biztonsági szintet biztosító e-aláírás, mely a dokumentumon valóban igazolja, hogy ki írta alá és mit írt alá, míg egy egyszerű másolat esetében ugyan a vélelem fennáll, de nem igazolható, hogy valójában ki milyen módon készítette a feltöltött dokumentumot.A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése értelmében, ahol a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.Az e-aláírást érdemes tehát alkalmazni, különösen papírkímélő megoldásként megfelelő. Néhány szempontot azért szükséges figyelembe venni a használata során, így:- figyelemmel kell lenni arra, hogy érvényes legyen (nem lejárt) az aláírás hitelessége, azaz rendszeresen fizesse az aláíró fél a szolgáltató részére […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.