Alvállalkozói nyilatkozat és EKR


Az alvállalkozók bevonására vonatkozó nyilatkozatot is elektronikus úton és az EKR-en keresztül kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2024. február 7-én (287. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5245

[…] indokolható az írásos, elektronikus kommunikáció és EKR elhagyása (pl. fizikai modell benyújtása kötelező, minősített adatok érintettsége).A Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján pedig egyes eljárási típusokban, illetve sajátos beszerzési technikák esetében az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is történhet az elektronikus kommunikáció, így a tervpályázati eljárás, a keretmegállapodás keretében a közvetlen megrendelés, dinamikus beszerzési rendszerben az ajánlattételi szakasz lefolytatása, valamint az elektronikus katalógus Kbt. szerinti alkalmazása tekintetében. Jogszabályi felhatalmazás alapján egyes ajánlatkérők az EKR-n kívüli informatikai rendszereket alkalmazhatnak, pl. a központi beszerző szervezetek, amelyek működési szabályait a Kbt., az EKR rendelet, illetve az adott jogszabály keretei között a központi beszerző szervezetek határozzák meg. Ilyen EKR-en kívüli informatikai rendszer például a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. informatikai rendszere.Az alvállalkozókkal kapcsolatos nyilatkozattételt a következő szabály érinti. Maga a Kbt. kifejezetten kijelenti [Kbt. 41. § (2) bekezdés], hogy a főszabálytól eltérően az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszához kapcsolódó egyes nyilatkozatokra (pl. becsült érték felmérése), a közbeszerzési szerződés megkötésére és a szerződés megkötését követő kommunikációra (kivéve a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezés, iratbetekintési kérelem és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos kommunikáció, valamint nyertes ajánlat jellemzőire vonatkozó tájékoztatáskérés).Ahogy az a fenti jogszabályi rendelkezésből kiolvasható, a szerződés megkötésére és a szerződés megkötését követő kommunikáció során az elektronikus útra vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.Az alvállalkozókkal kapcsolatban összességében három "időpontban" kell nyilatkozni.Amennyiben az ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételt, akkor ezt a nyilatkozatot a részvételi jelentkezés, illetve ajánlat benyújtása során kell megtenni. Ezenkívül a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés megkötésekor kell nyilatkozni a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról, majd ezt követően a szerződés teljesítése során az adott alvállalkozóról a szerződés teljesítésére történő bevonását megelőzően.Amennyiben tehát az ajánlatkérő az EKR használatára köteles, és a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételt előírta, akkor ezt a nyilatkozatot kötelezően az EKR-ben található űrlapon, az EKR-ben kell […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.