Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

négyajánlatos eljárás, új Kbt.
NEKSZT Kft. Hivatkozás a NEKSZT Kft. ügyfélszolgálatától kapott tájékoztatásra az EKR-ben
Ha a NEKSZT Kft. ügyfélszolgálatától kérdezek, hivatkozhatok a válaszra az eljárásban?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 219. számában (2018. június 20.), 4189. kérdésszám alatt
nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő
nemleges adóigazolás
nemleges nyilatkozat
nemzetbiztonság
nemzetbiztonsági beszerzések
nemzetbiztonsági szolgálat Nemzetbiztonsági jegyzék "résztvevői"
A nemzetbiztonsági beszerzések esetében milyen lehetőség van felkerülni a nemzetbiztonsági jegyzékbe?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 61. számában (2007. április 23.), 1316. kérdésszám alatt
nemzeti elbánás
nemzeti eljárás
nemzeti eljárásrend
nemzeti értékhatár
nemzeti hirdetmény Összefoglaló tájékoztatóval induló eljárás mellőzhetősége
Ha ajánlatkérőként nem szeretnék összefoglaló tájékoztatóval induló eljárást indítani - mert nem tudok kiválasztani három vagy öt gazdasági szereplőt, és nem is szeretnék -, mi a teendő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 228. számában (2019. március 6.), 4325. kérdésszám alatt
nemzeti rezsim
nemzetközi Nemzetközi vonatkozások a békéltetésben
Tartalmaz-e az új Kbt. a békéltetés tekintetében nemzetközi vonatkozású szabályozást?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 13. számában (2004. október 18.), 317. kérdésszám alatt
nettó ár Nettó ár figyelembevételének esete
Egyik utóbbi számukban megjelent véleményükkel nem teljesen értek egyet, kérem ezért szíves válaszukat az alábbi kérdésre. Költségvetési szerv szolgáltatásra kér ajánlatot, amelynek értéke ugyan nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de az egybeszámítási szabályok miatt egyszerű eljárás lefolytatására kerül sor. Az Önök szerint nyertesnek számító (legalacsonyabb) nettó árra a vállalkozó 20 százalékos forgalmi adót számol, az azt követő legjobb ajánlat alanyi mentes, ezért a bruttó ára alacsonyabb, mint a legalacsonyabb nettó árat ajánlóé. (Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár volt, nem nevesítve, hogy bruttó vagy nettó, de valamennyi értéket meg kellett adni). Véleményem szerint a Kbt. egyik alapelve szerint (közpénzek ésszerű felhasználása) a nyertes az, aki felé a legkisebb a költségvetési szerv kifizetési kötelezettsége, a Kbt. 57. § (2) bek. a) pont szerinti megfogalmazás - "a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" - is ezt mondja. A nettó árat akkor kell figyelembe venni, ha a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét vizsgáljuk (35. §). Jól értelmezem?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 87. számában (2008. november 3.), 1757. kérdésszám alatt
névjegyzék
NUTS-kódok NUTS-kódok elérhetősége
Hol találjuk meg a NUTS-kódokat?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 55. számában (2006. december 18.), 1206. kérdésszám alatt
nyertes ajánlattevő
nyilatkozat
nyilatkozat alakisága
nyilatkozat biztosítékról Biztosítékkal kapcsolatos nyilatkozattételi szabály változása 2021. február 1-jétől
A Kbt. 2021. február 1-jétől hatályos módosítását jól értem-e a 134. § (5) bekezdés vonatkozásában, miszerint egy eljárás esetén sem kérhető február 1-jétől nyilatkozat az ajánlatban, az eljárásban előírt biztosítékok (teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték) határidőre történő benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőktől? A nyilatkozatminta az EKR-es nyilatkozatminták között is szerepel a február 1-je utáni eljárás létrehozásánál is. Elég a szerződésben rögzíteni a nyilatkozatot a biztosítékokra vonatkozóan?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 253. számában (2021. április 14.), 4673. kérdésszám alatt
nyilatkozat érvényessége
nyilatkozat közjegyző előtt
nyilatkozat tartalmának ellenőrzése Az ajánlatkérő eljárása hatósági visszajelzés hiánya esetén
Mit tehetek, ha nem reagál a megkeresett állami hatóság, amikor egy ajánlattevőről információt kérek? Adhatok magamnak halasztást mint ajánlatkérő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4631. kérdésszám alatt
nyilatkozat visszavonása Árváltoztatás jogát fenntartó nyilatkozat visszavonásának jogszerűsége
Az ajánlattevő nyilatkozatában vállalja a szerződés teljesítését [Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése]. E nyilatkozat mellett becsatol egy olyan nyilatkozatot is, miszerint az ajánlatban szereplő ár csak tájékoztató jellegű, és később változhat bizonyos esetekben. A Kbt.-be ütközik-e, ha utóbb az ajánlattevő az ajánlatkérő által kért felvilágosítás keretében visszavonja ez utóbbi nyilatkozatát?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 52. számában (2006. október 16.), 1154. kérdésszám alatt
nyilatkozati forma
nyilatkozatminta Dokumentáció mintanyilatkozatainak mellőzése
Az ajánlattevő a dokumentációban megadta a nyilatkozatokhoz szükséges mintákat, de nem rendelkezett azok kötelező alkalmazásáról. Megtehetem, hogy az általam használt nyilatkozatokat csatolom, ha azok tartalma megfelel a dokumentáció szerintieknek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 124. számában (2011. január 10.), 2564. kérdésszám alatt
nyilatkozatok alakisága
nyilatkozattétel
nyílt eljárás
nyilvánosság
nyilvántartás
nyilvántartott ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartott ajánlatkérőkkel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Mit jelent a Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartott ajánlatkérők státusza? Ki számít önálló ajánlatkérőnek a Kbt. 6. §-ában előírtakon túl? Egy költségvetési szerv esetében, amely több nagy egységből áll (az egységek vezetői kötelezettségvállalónak tekinthetők az egység számára biztosított keret terhére vállalható kötelezettség tekintetében), az egyes egységek bejelentkezhetnek-e külön-külön is ajánlatkérőként? Ha igen, az egybeszámítás a költségvetési szervre vagy az egységekre érvényes? A Közbeszerzési Hatóság hivatalból hogyan tudja például azt ellenőrizni, hogy megfelelő eljárást bonyolított-e le a szerv, vagy a statisztikai összegezésben valamennyi eljárása szerepel-e, illetve jogorvoslat esetén kivel szemben jár el?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 172. számában (2014. július 9.), 3453. kérdésszám alatt
nyomdai szolgáltatás Nyomdai szolgáltatás megrendelése központi költségvetési szerv által
Nyomdai szolgáltatás megrendelése esetén kötelező-e a KSZF-en keresztül bonyolítani a beszerzést, vagy saját hatáskörben is lehet? Kiemelt termék-e a nyomdai szolgáltatás központi költségvetési szerv esetén - megrendelőként?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 661. kérdésszám alatt
nyomdai szolgáltatás megrendelése Eljárás szolgáltatás nyomdai megrendelése esetén
Szolgáltatás nyomdai megrendelése esetén össze kell-e vonni az egész éves (12 hónapos) megrendeléseket, vagy egyenként meghatározva a becsült értéket kell eldönteni, hogy milyen eljárást kell alkalmazni - központosított közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó intézmény esetén?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 28. számában (2005. május 30.), 659. kérdésszám alatt