Akkreditálási dokumentumok alakisága


Ha az ajánlatkérő – építési beruházás esetén – a minősítő vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditálási dokumentumait is kéri becsatolni, akkor ezen okiratok becsatolhatók-e egyszerű fénymásolati példányban, vagy csak eredeti, illetve közjegyző által hitelesített másolati formátumú becsatolásuk az elfogadható?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2006. október 16-án (52. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1151

[…] lefolytatott közbeszerzési eljárásokban ajánlatkérő rendelkezhet oly módon, hogy az igazolások benyújtását hiteles másolatban kéri. A lehetőség tehát attól függ, hogy milyen eljárásrendben folyik az eljárás, és van-e az ajánlatkérőnek az igazolások formaiságára külön rendelkezése. Egyszerű eljárásban minden esetben benyújtható a kért igazolás fénymásolatban. Közösségi vagy nemzeti eljárásrendben (IV., V., VI., VII. fejezet szerinti eljárások) az ajánlatkérő rendelkezése szerint kell az igazolásokat benyújtani. Ha az ajánlatkérő nem írt elő semmilyen feltételt, akkor […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.