EEKD kötelező tartalmi eleme
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 224. számában (2018. november 7.), 4266. kérdésszám alatt

Kérdés: Az EEKD-ba be kell-e írni a honlapok elérhetőségét? Van ajánlatkérő, aki hiánypótoltatja, van, aki nem. Mi a helyes eljárás?
Válasz (részlet): […]ajánlattevők részéről nem elvárható a Korm. rendelet alapján. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő ezen adatok megadását a dokumentációban előírta, így ez az előírás ellentmondásban áll a felhívásban irányadónak tekintett Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.Az ajánlatkérő a dokumentáció I.1) pontjában megfogalmazott követelménye alapján az ellentmondások esetére a felhívásban foglaltakat tekintette irányadónak. Ebből következően megállapítható, hogy az ajánlattevő által benyújtott ESPD III. rész D. szakaszának kitöltésekor a hatóságok vagy testületek adatainak kitöltése sem lehet hiány. Nem volt vitatott továbbá, hogy az egyéb érdekelt magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő, így e vonatkozásban jogszabályi előírások határozzák meg kötelezően[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére