Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kizárás cégkivonatban szereplő zár alá vételre utaló bejegyzés esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. június 16. (Közbeszerzési Levelek 255. szám, 4721. kérdés)

Olvasói kérdés Fennáll-e kizáró ok abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt vevő gazdasági társaság cégkivonatán a jogi személlyel szemben alkalmazott büntetőjogi intézkedésre (zár alá vételre) utaló bejegyzés jelenik meg, amely abból ered, hogy a nyomozó hatóság biztosítási céllal elrendelte a jogi személy iratainak és másik gazdasági társaságban meglévő üzletrészének lefoglalását a korábbi vezető tisztségviselő ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]biztosítási intézkedés tárgyában) nem számít bűncselekmény elkövetését megállapító bírósági ítéletnek, így kizáró okot nem eredményez.A szóban forgó bejegyzéssel összefüggésben tehát sem a jogi személy, sem a jogi személy volt vezető tisztségviselője vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok a közbeszerzési eljárásban. A jelenlegi vezető tisztségviselő által eddig az időpontig megtett, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok ezért nem igényelnek módosítást, azok helytállóak és jogszerűek. Álláspontunk szerint a jelenlegi vezető tisztségviselő a jövőre nézve mindaddig tehet további ilyen nyilatkozatokat, amíg be nem következik az az eset, hogy a jogi személyt vagy a jogi személy volt vezető tisztségviselőjét - előzetes mentesítés nélkül - jogerősen elítélik a Kbt.-ben meghatározott bűncselekmény miatt.Ha tehát a büntetőeljárásban elmarasztaló ítélet születik, de el lehet érni az elítélt előzetes mentesítését a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól (például kifizetéssel, együttműködéssel stb.), akkor nem következik be kizáró ok. Abban az esetben, ha csak a jogi személyre nézve sikerül elérni az előzetes mentesítést, de a volt vezető tisztségviselő esetében nem, akkor azonban a kizáró ok bekövetkezik.A kérdésben körülírt helyzet fentiekből következően a jogi személy esetleges konzorciumi tagságát érintő kizáró okot sem jelent.Más lehet a helyzet, ha a kérdésben szereplő körülményre egy már lezárult közbeszerzési eljárás teljesítési szakaszában derül fény. Jóllehet, a Kbt. alapján az ilyen helyzet sem az éppen folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokat, sem a korábbi közbeszerzési eljárások alapján megkötött, és jelenleg teljesítési szakaszban lévő szerződéseket nem érinti, ám a megkötött szerződések tartalmazhatnak olyan kitételt, hogy amennyiben ilyen helyzet bekövetkezik, úgy[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egy korábbi jogszabályváltozás folytán ma már lehetőség van arra, hogy a büntetőbíróság jogi személyt is felelősségre vonhasson. Ez a felelősségre vonás érinti-e az adott jogi személy közbeszerzési eljárásokban való részvételét, és ha igen, mennyiben?

Tovább a teljes cikkhez

Mit jelent a közbeszerzés szempontjából, ha az eljárásban ajánlattevőként részt vevő gazdasági társaság pénzforgalmi számláját a nyomozó hatóság - a korábbi vezető tisztségviselő által a társaság felhasználásával elkövetett bűncselekmény (például...

Tovább a teljes cikkhez

Helyesen értelmezem, hogy az ajánlatkérő a bírálat során az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot köteles elfogadni, ez tekinthető az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. §-ának (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes...

Tovább a teljes cikkhez

Úgy hallottuk, hogy a kizáró okok közül a felszámolással kapcsolatos rendelkezés változott a Kbt. utolsó módosításával. Mennyiben?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére