Az ajánlatkérő mérlegelési lehetősége kizáró okok esetében


Eldöntheti-e az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja ellenére az érvényességet, vagy jogorvoslat keretében kezdeményeznie kell, hogy ezt megállapíthassa?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2021. november 10-én (260. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4795

[…] alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (...)-végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; (...) - c) pont.A Kbt. 62. § (1a) bekezdése értelmében az (1) bekezdés c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt, amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az ajánlatkérő megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett gazdasági szereplő képes lesz a szerződés teljesítésére.Az ajánlatkérőnek tehát nincs teljes szabadsága a kizáró októl való eltekintés esetében, hanem abban kap nagyobb mozgásteret, hogy ha úgy véli, a gazdasági szereplő képes a teljesítésre, és hosszabb távon képes lesz megfelelni, továbbá tett annak érdekében, hogy a jövőben megfeleljen, abban az esetben mérlegelheti az ajánlat […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.