Lízing minősítése a közbeszerzésben


A lízing árunak vagy szolgáltatásnak minősül a közbeszerzésben?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. október 12-én (271. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4992

[…] ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét.A lízing tehát használati jog átadását jelenti, mely jelentheti a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy megvételét. Ez utóbbira nem feltétlenül van szükség, de jelen jogkérdésünk szempontjából a lízing vonatkozásában elegendő ennyit feltárnunk.Ehhez érdemes kapcsolni a Kbt. árubeszerzés-értelmezését. Az árubeszerzés definíciója értelmében a használatra vagy hasznosításra vonatkozó jog megszerzése is árubeszerzésnek minősül, függetlenül attól, hogy a vételi jogot a lízingidőszak végén fenntartja az ajánlatkérő vagy sem.A Kbt. 8. § (1) bekezdése alapján közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.A (2) bekezdés szerint az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.