Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott Közbeszerzések Tanácsa tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanácsi útmutatók

Kérdés: Az új törvény szerint már csak útmutatót adhat ki a Tanács. Mi lesz a régi anyagokkal, melyeknek nem útmutató a nevük?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amely útmutatót a Közbeszerzési Értesítőben is közzé kell tenni. A fentiek alapján a Közbeszerzések Tanácsa felülvizsgálta az általa korábban kibocsátott ajánlásokat abból a szempontból, hogy azok közül mely ajánlások tarthatók fenn, illetve mely ajánlások visszavonása szükséges. Tehát nem von vissza minden korábbi ajánlást, hanem annak egy része továbbra is hatályban marad. Mindezek alapján a Kbt.-módosítás által nem érintett ajánlásokat hatályában továbbra is fenntartja, azok a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az Ajánlások, tájékoztatók, útmutatók/A Tanács ajánlásai menüpontban továbbra is elérhetők. Ezek az ajánlások az alábbiak: - 2/2004. számú módosított ajánlás az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról; - 3/2004. ajánlás a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről; - 2/2006. számú ajánlás a Kbt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kivételi esetről; - 1/2008. számú ajánlás az üzletrész-átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről. Azon ajánlásokat, amelyek változatlan tartalommal a Kbt.-módosítás, vagy más jogszabályi változás miatt nem tarthatók fenn, a Közbeszerzések Tanácsa visszavonja, azzal, hogy megkezdi az azok átalakításához, felülvizsgálatához szükséges munkát. A visszavont ajánlások az alábbiak: - 1/2004. számú módosított ajánlás a helyi önkormányzatok önkormányzati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2033
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ajánlatkérői "minőség" nyilvántartása

Kérdés: Kiderül-e a Közbeszerzések Tanácsánál vezetett ajánlatkérői nyilvántartásból, hogy adott ajánlatkérő a Kbt. mely paragrafusa(i) alapján minősül(het) ajánlatkérőnek (például kiderül-e adott közszolgáltatóról, hogy egyúttal klasszikus ajánlatkérőnek is minősül-e)?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásban feltünteti az ajánlatkérők adatait (név, székhely), továbbá azt, hogy a Kbt. mely szakasza alapján minősülnek ajánlatkérőnek. Az ajánlatkérőknek két nagy csoportja van: a Kbt. 22. §-a alapján általános közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre, valamint a Kbt. 162. §-a alapján közszolgáltató ajánlatkérőnek minősülő szervezetek köre. Az ajánlatkérőnek a 22. § alapján, illetve a 162. § alapján kell bejelentkeznie. Abban az esetben, ha valamely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1992

3. találat: Tanácsi vizsgálat saját jogkörben

Kérdés: Milyen esetekben indíthat saját jogkörben vizsgálatot a Közbeszerzések Tanácsa? Előfordul-e és milyen rendszerességgel ez a gyakorlatban?
Részlet a válaszból: […]hivatalból való eljárását kezdeményezze abban az esetben, ha az ajánlatkérő az április 31-ig esedékes éves statisztikai összegzését a Tanács felszólítására sem küldi meg 30 napon belül. - A Kbt. 327. § (1) bekezdése értelmében a Tanács elnöke vagy tagja kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását, ha feladatköre ellátása során közbeszerzési törvénybe vagy közbeszerzési jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomására. A fenti esetekben a Közbeszerzési Döntőbizottság megvizsgálja a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1746
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Hozzáférési lehetőségek döntőbizottsági határozatokhoz

Kérdés: A Közbeszerzési Levelek 19. (2005. január 14.) számában megjelent 452. számú kérdéshez kapcsolódik a kérdésünk. Hozzáférhető-e valahol a döntőbizottsági határozatok gyűjteménye? Létezik-e ilyen könyv, CD vagy webhely formájában?
Részlet a válaszból: […]Értesítőhöz kapcsolódva, illetőleg néhány kiadvány CD-lemezen tartalmazza a határozatokat, valamint például a Budapest Bank honlapján is elérhetők, méghozzá
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1199

5. találat: Tanácsi tájékoztató alkalmazhatósága

Kérdés: A Közbeszerzések Tanácsa korábbi szabályozáson alapuló tájékoztatója álláspontom szerint nem alkalmazható - Kbt. 64. §-ának (1) bekezdése -, mert már nem közjegyző előtt tett nyilatkozat kell, hanem közjegyző által hitelesített. Jól értelmezem a változást?
Részlet a válaszból: […]eljárásokban - a közjegyző előtt tett nyilatkozatot felváltotta a közjegyző által hitelesített nyilatkozat. Egyúttal jelezzük, hogy a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatót
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 977
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Tájékoztató szerződésmódosításról a Közbeszerzések Tanácsának

Kérdés: Mikor kötelező az egyszerű közbeszerzési eljárásban a szerződésmódosításról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni?
Részlet a válaszból: […]a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt munkanapon belül kell feladni. (A hirdetménymintát a 15/2004. IM rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.) A fentiek szerint tehát az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 826

7. találat: Éves statisztikai összegzés beszerzései

Kérdés: Azoknak az ajánlatkérőknek, akik 2004. május 1-jei hatállyal kerültek a Kbt. hatálya alá, hogyan kell a 2004. évre vonatkozóan az éves statisztikai összegzésüket elkészíteni? [A HR. 30. számú mellékletének kitöltésével, csak a 2004. május 1-je utáni közbeszerzéseikről? A nem Kbt. szerinti 2004. évi beszerzéseikről nem kell összegzést készíteni, és a Tanácsnak megküldeni?]
Részlet a válaszból: […]Tanácsának. A Közbeszerzések Tanácsa az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak. Ha az ajánlatkérő az előző, első bekezdésben meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést, a Közbeszerzések Tanácsának elnöke felhívja az ajánlatkérőt az összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást fog kezdeményezni (Kbt. 328. §-a). Véleményünk szerint ha az ajánlatkérő az új közbeszerzési törvény hatálybalépésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 648

8. találat: Közbeszerzések Tanácsának feladatai

Kérdés: Milyen jellegű feladatokat lát el a Közbeszerzések Tanácsa? Rendelkezik-e erről az új Kbt.?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket; vezeti és közzéteszi a Kbt. XI. fejezete szerinti békéltetők névjegyzékét; jogosult ellenőrizni a békéltetők tevékenységét; kidolgozza a békéltetőkre vonatkozó Etikai Kódexet; vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét; vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait; közzéteszi az akkreditált tanúsítók listáját; jogosult ellenőrizni az akkreditált tanúsítók tevékenységét; gondoskodik a "Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá"-nak, illetőleg elektronikus változatának szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények ellenőrzéséről, közzétételéről; közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatait, valamint a bíróság ezek felülvizsgálata tárgyában hozott jogerős határozatait, a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját (az eltiltás idejének feltüntetésével), a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok végrehajtását segítő ajánlásokat, továbbá egyéb, a közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztatókat és közleményeket; figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és tejesítését; nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről, valamint a közbeszerzésekről, ideértve a közbeszerzések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 124
Kapcsolódó tárgyszavak: ,