Előzetes vitarendezés iránti kérelem benyújtásának határideje


Az elektronikus kormányrendelet az ajánlattételi és részvételi határidők esetében írja, hogy munkanapokon e tekintetben a 8-16 óra közötti időszak a főszabály. A hiánypótlás, felvilágosítás, árindoklás és előzetes vitarendezéssel kapcsolatban az üzemzavar kapcsán pedig azt, hogyan módosulnak ezek a határidők akkor, ha üzemzavar van. De az előzetes vitarendezés határideje nem annyira egzakt, mint a hiánypótlás felvilágosítás és árindokláskérés esetében. Az előzetes vitarendezés kapcsán tehát az a kérdésem, hogy a tudomásra jutást követő 3. nap 16 óráig ezt el kell küldeni?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2018. június 20-án (219. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4180

[…] ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráignem elérhető – kormányrendelet 16. § (1) bekezdésének a) és b) pontja.A nem ajánlattételi vagy részvételi határidőt érintő szabályokat a kormányrendelet 17. §-a tartalmazza. A rendelkezés külön kitér az előzetes vitarendezés esetére, melyet a hiánypótlás, felvilágosítás kérése és az árindokolás kezelésével azonosan szabályoz. Lényege, hogy amennyiben a határidő alatt üzemzavar következik be, és a határidő, eltelt vagy kevesebb, mint két óra maradt, úgy a határidő a helyreállást követően 12 órával meghosszabbodik. Ez a 12 óra az ajánlattevőkre vonatkozik, a 17. § (2) bekezdés az ajánlatkérők részére egy szigorúbb előírást tartalmaz, mely szerint az ajánlatkérő a rendszer helyreállását követően haladéktalanul köteles az üzemzavar miatt elmulasztott eljárási cselekmény teljesítésére.A kormányrendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb mint kettő óra maradt, az ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.A (2) bekezdés alapján nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.