Kizárás GVH-döntés alapján


Amennyiben a GVH döntésében "csak" bírságot szab ki, de közvetlenül nem zárja ki a szervezetet a közbeszerzési eljárásokból, akkor az ajánlatkérőnek van-e jogosultsága a bírságra, illetve elmarasztaló határozatra hivatkozással kizárni az ajánlattevőt az eljárásból?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. május 11-én (266. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4898

[…] határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében, vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.A döntésnek nem kell tartalmaznia a közbeszerzésből való kizárást, ennek kötelezettségét maga a Kbt. teremti meg az alábbiak szerint:A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki/amely-kizáró okok (62. §, és ha az ajánlatkérő előírta, 63. §) hatálya alá tartozik;-részéről a kizáró ok az eljárás során következett be: a) és b) pontok.Ennek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.