21. Közbeszerzési Levelek / 2005. február 21.

TARTALOM

490. kérdés Teljesítés, írásbeli összegzés közzététele egyszerű eljárásban
A Kbt. 299. § (1) bekezdésének b) pontja előírásai alapján lefolytatott egyszerű eljárás esetén is kötelező-e a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készíteni és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni? A Közbeszerzési Levelek 17. számában 399. szám alatt megjelent válasz szerint igen. A válasz ellentétes a 16. számban 369. szám alatt közzétett válasszal, amely szerint nem kell a teljesítésről szóló tájékoztatót közzé tenni. Kérdésem, hogy közzé kell-e tenni a Közbeszerzési Értesítőben az egyszerűsített eljárás alapján kötött, és a nemzeti értékhatár felét el nem érő, Közbeszerzési Értesítőben megjelenésre nem köteles szerződések teljesítéséről szóló tájékoztatót? Az írásbeli összegzést is közzé kell tenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
491. kérdés Felelősségbiztosítás megköthetősége a gyakorlatban
Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel kapcsolatban hol köthetünk felelősségbiztosítási szerződést?
492. kérdés Ellenszolgáltatás összetevői a közbeszerzésben
Az ellenszolgáltatási összegbe pontosan mi tartozik bele: az éves kamatfizetés, járulékos költség, az egyszeri költségek arányosíthatóak-e a futamidőre vonatkoztatva, avagy egy az egyben beleszámítanak az első éves ellenszolgáltatásba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
493. kérdés Folyószámlahitel költségei az ellenszolgáltatás meghatározásánál
Az ellenszolgáltatás összegébe számlavezetési kiírásnál bele kell-e érteni a folyószámlahitel költségeit, hiszen azt kizárólag a számlavezető bank nyújthatja, illetve lehet-e differenciálni aszerint, hogy az előző évben milyen volt a folyószámlahitel kihasználtsága - amennyiben eredetileg is a bank ügyfele volt, belekalkulálhatja-e ezt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
494. kérdés Indikatív ajánlattétel lehetősége
A közbeszerzési eljárás kiírását megelőző piacfelmérés során a később felkérendő ajánlattevő adhat-e ún. indikatív ajánlatot, illetve erre később is lehet-e hivatkozni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
495. kérdés Kizáró feltétel előírhatósága
Az önkormányzat előírhat-e olyan feltételeket egy hitel kiírása során, amelyet csak a számlavezető bank biztosíthat, ezáltal kizárja a többi bankot a versenyből (például a kamatfizetés csak a folyószámla automatikus megterhelésével történhet)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
496. kérdés Közbeszerzési eljárás speciális termékre
Kiírható-e közbeszerzési eljárás egy-egy speciális termékre, például banki szolgáltatásra, amelyet csak egy-két bank nyújthat, és ez alapján lehetséges-e zárt meghívásos eljárás lefolytatása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
497. kérdés Átmeneti fizetésképtelenség miatti közbeszerzési eljárás
Az ügyfél átmeneti fizetésképtelensége miatti hitelprolongáció (szerződésmódosítás) közbeszerzés-köteles-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
498. kérdés Értékelési rangsortól eltérő döntés jogszerűsége
A közbeszerzési pályázatok értékelési rangsorától eltérően dönthet-e a képviselő-testület?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
499. kérdés Minősített ajánlattevők jogosítványai
Mire jogosít fel a minősített ajánlattevő státus? Minden alkalommal külön kell kérni azt, vagy egy igazolás használható fel minden alkalommal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
500. kérdés Minősített ajánlattevő ajánlati biztosítéka
Kell-e ajánlati biztosítékot nyújtania a minősített ajánlattevőnek?
501. kérdés Önkormányzat értékpapír-kibocsátása
Az önkormányzat értékpapírt akar kibocsátani. Milyen eljárást kell lefolytatnia ebben az esetben?
502. kérdés Értékhatárok változása a közbeszerzési tervhez képest
Ha a közbeszerzési tervben általam előírt beszerzés mégsem közösségi értékhatár felett valósul majd meg, abban az esetben is közösségi rezsimben kell az eljárást lefolytatnom?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
503. kérdés Nyertes ajánlat nyilvánossága
Építőipari felújításra adtunk be ajánlatot, az összességében legelőnyösebb ajánlat nyert. A második legkedvezőbb ajánlatot tevő - hivatkozva a Kbt. 97. §-ában foglaltakra - kikérte az ajánlatkérőtől a nyertes ajánlatot. Kiadható-e a nyertes ajánlata, feltéve, hogy az nem jelölt meg olyan részeket, amelyek üzleti titkot képeznének?
Kapcsolódó tárgyszavak:
504. kérdés A "10 százalék alatti" alvállalkozókra vonatkozó előírások
A 10 százaléknál kisebb mértékben igénybe vett alvállalkozók nevesítését is lehet kérni a pályázathoz, vagy csak tevékenységi köröket, illetve szakmákat kell megjelölni? A 10 százalék alatti alvállalkozókra vonatkozóan lehet-e alkalmassági előírásokat tennie ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
505. kérdés Többes alvállalkozás egy eljárásban
Közbeszerzési pályázaton - alvállalkozókénti részvétel esetén - van-e mód több ajánlattevőnél is bejelentkezni -10 százalék fölött vagy alatt - anélkül, hogy ez kizárást vonna maga után?
506. kérdés Igazolások érvényessége kikötés hiányában
Amennyiben nincs kikötve a közbeszerzési pályázatban a cégkivonat, illetve az igazolások érvényességi ideje, abban az esetben azok meddig érvényesek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
507. kérdés Feladatok az eredményhirdetésen egyszerű eljárásban
Egyszerű közbeszerzési eljárásban vagyunk ajánlattevők. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a "legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" volt. Megtörtént a három ajánlat bontása. Sem az összeget nem ismertették a felolvasólap alapján, sem jegyzőkönyv nem született a jelenlevők aláírásával. Kérdésem: Egyszerű közbeszerzési eljárásnál kötelező-e a megajánlott összegeket is felolvasni (mind ez idáig én úgy tudtam, igen)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
508. kérdés A hiánypótlás köre
A nem megfelelő példányszámban beadott ajánlat "hiánypótolható-e", azaz ha a hiánypótlásra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít, akkor az a másolati példányszámra is vonatkozik-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
509. kérdés Igazolások alakisága ajánlatkérői előírás alapján
Előírhatja-e az ajánlatkérő, hogy az ajánlattevő műszaki alkalmasságát igazoló, szerződést kötő másik fél által adott vagy aláírt igazolását csak "eredeti" vagy "közjegyző által hitelesített" formában fogadja el? Köteles-e elfogadni az ilyen jellegű referencialevelek vagy referenciaigazolások másolatát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
510. kérdés Eljárás alkalmazott rezsim értékét meghaladó ajánlati ár esetén
Mi az eljárási szabály abban az esetben, ha egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a nemzeti értékhatárt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
511. kérdés Mentesség az ajánlatok elbírálásának kötelezettsége alól
Fennáll-e az ajánlatkérő kötelezettsége az ajánlatok elbírálása tekintetében akkor, ha a szerződés megkötésére, illetve annak teljesítésére nem lenne képes?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
512. kérdés Rendvédelmi, katonai célú beszerzések értéke
Hogyan kell meghatározni a beszerzés értékét a rendvédelmi célú beszerzések esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
513. kérdés Munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás díja
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, a Magyar Bányászati Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlattevők részére a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az építési beruházások, valamint a szolgáltatások megrendelése esetén - saját hatáskörében - kérelemre tájékoztatást ad. Milyen költsége van az ilyen jellegű tájékoztatók megkérésének?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére