119. Közbeszerzési Levelek / 2010. szeptember 20.

TARTALOM

2472. kérdés Alvállalkozó meghatározásának változása
Változott-e az alvállalkozó meghatározása a Kbt. mostani módosításakor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2473. kérdés Ajánlattételi dokumentáció és felhívás eltérése
Az ajánlattételi dokumentációban foglaltak részben eltérnek a felhívástól. Melyik dokumentumot kell figyelembe venni az ajánlat elkészítésekor?
2474. kérdés Építési beruházásokra vonatkozó szabályok változása
Úgy hallottuk, hogy az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok jelentős mértékben változtak. Melyek a leglényegesebb változások, és mikortól lépnek életbe?
2475. kérdés Referencia alakulás előtti időszakra
Műszaki szakmai alkalmasság terén - referencia kérdéskörén belül - merült fel a következő problémánk. Ajánlattevő 2008-ban alakult. a felhívásban követelmény 2007-2008-2009. években évente meghatározott négyzetméter nagyságú épület építése mint építési referencia. Jól gondoljuk-e, hogy ha a cég 2007-ben még nem létezett, akkor nem tud igazolni referenciát önállóan? Illetve csak akkor tud, ha az együttes megfelelés keretében a 10 százalék feletti alvállalkozót vagy a közös ajánlattevőt bevonja ezen alkalmasság igazolására?
2476. kérdés Gazdasági társaság ajánlattevőben többségi tulajdonosként szereplő cég vizsgálata
Egy cégkivonatból az derül ki, hogy X kft.-nek az Y kft. többségi tulajdonosa. Be kell ekkor kérnem hiánypótlásban Y kft. cégkivonatát, és a Kbt. 60-61. §-okban meghatározott körülményekre leellenőrizni az X kft.-t?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2477. kérdés Jogorvoslati szabályok változása
Változtak-e a Kbt. utóbbi módosításával a jogorvoslatra vonatkozó szabályok?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2478. kérdés Bérbeadó mint erőforrás
Ha egy gépet egy adott tender teljesítéséhez bérlek, akkor a bérbeadót be kell jelentenem mint erőforrást? Illetve minek minősül a bérb e adó? Vizsgálja, vizsgálhatja az ajánlatkérő a bérleti szerződést, a tulajdoni viszonyokat, ha én a gépet beírom a géplistába, miszerint azzal rendelkezem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2479. kérdés Igazolások alakisága a törvénymódosítást követően
Egy kiírásban a következőt olvastuk: "Amennyiben az ajánlattevő, a közbeszerzés 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát egyszerű nyilatkozatként csatolja, úgy nyertessége esetén az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kell benyújtania közjegyző által hitelesített nyilatkozatát." A Kbt. értelmében elfogadható az előzőek szerinti nyilatkozat egyszerű - azaz nem közjegyző által hitelesített - formában?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2480. kérdés "Kezdő vállalkozás" mint ajánlattevő
Kezdő vállalkozásként nincs referenciánk és mérlegünk. Hogyan indulhatunk közbeszerzési eljárásban? E körben hozott-e változást a Kbt. módosítása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2481. kérdés Konzorciumi szerződés tartalmának kiegészítése
Teljes körű hiánypótlást engedélyezett az ajánlatkérő. A dokumentációban egyebek mellett előírta, hogy mit kell tartalmaznia a konzorciumi szerződésnek, mely előírás nem volt egyértelmű, de a kérdésfeltevés határidejét már elmulasztottuk. Ha az ajánlatkérő álláspontja szerint a konzorciumi szerződésünk nem felel meg az általa előírt követelményeknek, ez a hiány pótolható-e?
2482. kérdés Szolgálati titok a közbeszerzésben
Mely esetek azok a gyakorlatban, amikor a beszerzés tárgya szolgálati titoknak minősül? Mi határozza ezt meg? Külön jogszabály vagy a Kbt.?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2483. kérdés Ajánlatkérő folyamatos késedelmes teljesítése
Egy nagy közbeszerzés nyertesei voltunk, ahol a fizetési határidők a szerződés szerint hosszúak voltak (folyamatos teljesítésről van szó), de az ajánlatkérő még emellett is lassan féléves késésben van az utolsó gyártások ellenértékének kifizetésével, és a részeket is több hónapos késedelemmel fizette folyamatosan. Hogyan lehet úgy kiírni egy tendert, hogy az ajánlatkérőnek nem áll rendelkezésére a fedezet? Meddig húzható el a fizetés? (Folyamatos az ígéret a teljesítésre.) Ezt a kérdést nem szigorította a jogszabály-módosítás? Ha az ajánlattevői oldalon szigorúak a közbeszerzési szabályok, itt miért nem? Hová fordulhatunk a helyzet megoldásáért?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2484. kérdés Kötbérmérték megtámadása
A bírósági gyakorlat általában 10 százalékos mértékű kötbért fogad el. Ajánlatkérők minimum 25 százalékos kötbért kötnek ki a szerződéstervezetekben, melyet kötelező elfogadni. Megtámadható ez a szerződés bíróság előtt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2485. kérdés Alvállalkozó felszámolása a szerződésteljesítés ideje alatt
Négy éve közbeszerződési szerződést kötött vállalkozásunk. A teljesítésbe 10 százalékot meghaladó mértékben alvállalkozót vontunk be. Az alvállalkozó most felszámolás alá került. Mi a teendő? Teljesíthet tovább?
2486. kérdés Felszámolással mint kizáró okkal kapcsolatos változás
Úgy hallottuk, hogy a kizáró okok közül a felszámolással kapcsolatos rendelkezés változott a Kbt. utolsó módosításával. Mennyiben?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére