Ajánlatkérő igényének jogszerűsége az ajánlatban bemutatott szakemberek számával kapcsolatban


Van-e bármilyen általános szabály arra nézve, hogy az ajánlatkérő hány, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását követelheti meg az ajánlattétel feltételeként?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. november 9-én (272. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5002

[…] értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.Az ítélkezési gyakorlat ezt tovább árnyalta annak kimondásával, hogy alkalmassági követelményként kizárólag az adott szerződés teljesítéséhez kulcsfontosságú szakemberek meglétét lehetséges jogszerűen elő­í­rni, a többi szükséges szakember pedig szerződéskötési feltételként szerepeltethető.Azt, hogy az ajánlatkérő jogszerűen írja-e elő meghatározott számú szakember bemutatását alkalmassági követelményként, az általános elvek fényében lehet megítélni. Ezek közül kiemelendő, hogy csak olyan szakemberek bemutatását írhatja elő az ajánlatkérő, akik a szerződés tárgyához közvetlenül kapcsolódnak, és akiknek a tapasztalata a teljesítés szempontjából alapvető fontosságú. A szakemberek számát ugyancsak a szerződés teljesítésével összhangban kell megállapítani, és viszonylag nagyszámú szakember megkövetelése legfeljebb különösen indokolt, egyedi helyzetekben lehet elfogadható, de jogvita esetén az ajánlatkérőnek kell bizonyítania, hogy nem aggályos, a versenyt korlátozó előírásról van-e szó.A gyakorlatban főként annak van jelentősége, hogy például a megkötni kívánt szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok tartalmaznak-e olyan szakértői feladatot, amely viszonylag jelentős szakmai kapacitás rendelkezésre állását és tényleges mozgósítását követeli meg, illetőleg amely az ajánlatkérő által előírt szolgáltatás ellátásához elengedhetetlen lenne (például: egészségügyi vagy egészségügyi intézményhez kapcsolódó szolgáltatások).Az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.