18. Közbeszerzési Levelek / 2005. január 10.

TARTALOM

416. kérdés Tanácsadói tevékenység feltételei a gyakorlatban
Hogyan lehet a közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe bekerülni? A gyakorlatom megvan, de nem tudom, ebből mit fogadnak el, kinek kell tanúsítania az eljárásaimat, stb.?
417. kérdés Alkalmatlan ajánlattevő, érvénytelen, érvényessé tehető ajánlat
A korábbi Kbt. előírásai szerint lefolytatott hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás során az írásos alapajánlatot az ajánlattevő nem az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint készítette el. Tárgyalásra bocsátható-e az alapajánlat, vagy a Kbt. 52. § (2) bekezdésének d) pontja alapján tárgyalás nélkül érvénytelenné kell-e azt nyilvánítani?
418. kérdés Tenderkiírás alvállalkozói szolgáltatás igénybevételére
A helyi (100 százalékos önkormányzati tulajdonú) városgazdálkodási kft. köteles-e közbeszerzést kiírni az éves hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkák során alvállalkozói szolgáltatás igénybevételére?
419. kérdés Megkezdett építési munka meghiúsulása
Közbeszerzési eljárás után az építési projekt a megvalósítás félidejében meghiúsul minőségi kifogás miatt. Hogyan folytatható a kivitelezés más vállalkozóval?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
420. kérdés Jogorvoslati határidő elmulasztása önhibán kívül
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indult, az eljárás megindítása és az eredményhirdetés között eltelt időszak meghaladta a 90 napot, és a jogsértés az eljárás megindításakor állt be (tekintve, hogy a kizárólagosság nem volt megalapozott, és erre hivatkozással választotta ajánlattevő ezt az eljárást). A versenytárs csak az eredményhirdetéskor értesült az eljárásról. Ebben az esetben van-e lehetőség jogorvoslatra? (Konkrét adatok: IV. 29-én kelt a cégnek megküldött ajánlati felhívás dátuma és a VII. 30-ai Közbeszerzési Értesítőben jelent meg az eredményhirdetés.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
421. kérdés Alkalmasság igazolásának gyakorlati szempontjai
Ha az ajánlati felhívásban (dokumentációban) nem egyértelmű az alkalmasság igazolására szolgáló feltételek meghatározása, mi a teendő? Van-e olyan szabály, amely az ajánlatkérőket ebben a tekintetben kötelezi? Lehetséges-e, hogy a Kbt.-ben meghatározott körön kívül is kötelezhető legyen az ajánlattevő az alkalmassági feltételek igazolására?
Kapcsolódó tárgyszavak:
422. kérdés Aláírási címpéldány "hatályossága"
Ha az ajánlatkérő 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kér becsatolni, ebben az esetben elfogadható-e az olyan aláírási címpéldány, amelynek a dátumozása ettől régebbi, de közjegyző hitelesítette azt 60 napon belül, és az adatai mindenben megegyeznek a beadott, 60 napnál nem régebbi cégkivonat adataival?
Kapcsolódó tárgyszavak:
423. kérdés Eljárás egyéb tervezői feladatokra
Helyesen járunk-e el, ha a kötelezően lefolytatandó tervpályázati eljárás körén kívül eső egyéb tervezési feladatokra (útépítési, közműkiváltási, villanyenergia tervezési feladatai) a közbeszerzési eljárást a szolgáltatásokra érvényes előírások szerint folytatjuk le?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
424. kérdés Eljárás érvénytelenítése békéltetés eredményeként
A békéltetés eredményeként csak az eljárás érvénytelenítése lehet a következmény, vagy a döntés másképpen is megváltoztatható?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
425. kérdés Áruszállítási referencia értelmezése, igazolása
Elfogadható-e referenciaként az olyan áruszállítás, amely nem közvetlenül a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek történt és miként kell ezt igazolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
426. kérdés Régi Kbt. hatálya alatt kötött szerződések felülvizsgálata
A régi Kbt. hatálya alatt nyertes ajánlattevőként kötöttünk szerződést, amelynek teljesítése jelenleg is folyamatban van. Várható-e, hogy a megállapodást felül kell vizsgálni, esetleg hatálytalanítják azt, és új közbeszerzési eljárást kell kiírni a szerződéssel érintett közbeszerzési tárgyra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
427. kérdés Köztartozás kiemelésének lehetősége a kizáró okok közül
Amennyiben az ingatlan tulajdonosának APEH vagy VPOP, stb. tartozása van - nem lehet ajánlattevő közbeszerzési eljárásban - függetlenül attól, hogy esetleg ez az egyetlen ingatlan alkalmas a közbeszerzés tárgya megvalósítására. Gondolt-e erre a jogalkotó?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
428. kérdés Korábbi ajánlattevő részvételének megakadályozhatósága
Van-e lehetőség arra, hogy valami módon megakadályozza egy ajánlatkérő olyan ajánlattevő részvételét egy közbeszerzési eljárásban, amely ajánlattevő szolgáltatásának minősége nem volt megfelelő a közbeszerzés tárgyával azonos, ajánlatkérő számára végzett szolgáltatásban? Vagy ha megakadályozni nem lehet, van-e lehetőség valamire hivatkozva az alkalmasság megállapítása során kizárni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
429. kérdés Új alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítésébe
Mit tehetünk akkor, ha a szerződés teljesítése a közbeszerzési eljárásba bevont alvállalkozóval nem teljesíthető?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
430. kérdés Közbeszerzési tanácsadók biztosításkötési lehetőségei
A 30/2004. IM-PM rendelet rendelkezik a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról. Kérem, nevezzék meg, hogy mely biztosítótársaságok nyújtanak ilyen szolgáltatást, ugyanis az eddig felkeresett Allianz-Hungária, Providencia és Atlasz biztosító ez ideig a biztosítási kötelezettségtől elzárkózott, a biztosítást nem vállalta.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
431. kérdés Minősített ajánlattevők külön igazolási kötelezettsége
A Minősített Ajánlattevői Jegyzékbe történt felvétel mikor mentesít, és mikor nem mentesít a szükséges igazolások beszerzése alól? Miből derül ki egyértelműen az, hogy az illető közbeszerzési pályázat abba a kategóriába tartozik, amikor a jegyzékbe való felvétel ellenére be kell szerezni a szükséges igazolásokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
432. kérdés Köztartozások igazolása egyszerű közbeszerzési eljárásban
Az egyszerű közbeszerzési eljárás esetén helyettesíthető-e a VPOP igazolása és a területileg illetékes APEH igazolása, valamint a tevékenységet igazoló cégbírósági bejegyzés, valamint egyéb hivatalos igazolás az ajánlattevő nyilatkozatával?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
433. kérdés Személygépkocsi beszerzésére irányuló eljárás
Önkormányzati intézmény személygépkocsit kíván beszerezni 2005. év elején 6 MFt értékben. Milyen eljárást kell lefolytatnia?
434. kérdés Meghívásos eljárás alkalmazásának feltételei
Milyen feltételek fennállásakor lehet alkalmazni az ajánlatkérőnek a meghívásos eljárást? Limitált-e, hogy hány vállalkozó lehet alkalmas a feladatra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
435. kérdés Békéltetők névjegyzéke
Ha békéltetési eljárást szeretnénk kezdeményezni, honnan szerezhetünk információt a békéltetők személyéről?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
436. kérdés Igazolásnak minősülő dokumentumok a közbeszerzési eljárásban
A Kbt. előírása szerint az igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. E vonatkozásban igazolásnak kell-e tekinteni például egy szakmai önéletrajzot, képesítést igazoló diplomát, létszámról szóló kimutatást, egy ISO-tanúsítványt, az éves beszámolókat, az áru minőségtanúsítványait? (Ha igen, akkor ez jelentős költségeket, munkát jelent minden pályázónak, értelmetlenül.) Nem lehetne-e ajánlásként kiadni, hogy pontosan mit lehet kérni eredetiben és mit nem, illetve azt, hogy egyes dokumentumokat elegendő legyen a nyertesnek a szerződéskötés előtt eredetiben bemutatni, és a pályázatban ezek esetében a másolat is megfelel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére