85. Közbeszerzési Levelek / 2008. szeptember 22.

TARTALOM

1700. kérdés Dokumentáció átvétele regisztráció ellenében
Az ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának további feltétele a regisztráció. Ez mit jelent?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1701. kérdés Tájékoztatás a jogorvoslatról
A dokumentációban kell-e az ajánlatkérőnek tájékoztatást adni a jogorvoslati eljárás vonatkozásában? Ha igen, milyen terjedelemben, milyen hivatkozásokkal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1702. kérdés Szakmai önéletrajz a közbeszerzésben
Mit értünk a közbeszerzési eljárásban szakmai önéletrajzon? Az ajánlatkérőnek meg kell-e határoznia, hogy azt milyen tartalommal kéri? Ha nem határozza meg, mit írjunk az önéletrajzba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1703. kérdés Ajánlati adatlap kötelező alkalmazása
Előírhatja-e azt az ajánlatkérő, hogy az ajánlati árat kizárólag az "Ajánlati adatlap" táblázatának kitöltésével kéri megadni? (Ez számunkra technikailag sokkal nehezebb, mintha a saját sémánkat alkalmaznánk. Az adatlap mintája egyébként része a dokumentációnak.)
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1704. kérdés Képviselő "helyettesítése"
Ha az ajánlattevő cégjegyzésére, képviseletére jogosult személy egy adott közbeszerzési eljárásban - például szabadsága miatt - nem tud az ajánlattevő képviseletében eljárni, és a céget a cégjegyzékbe bejegyzett adatok szerint csak egy személy képviselheti, mi a teendő? Ki járhat el ebben az esetben, és hogyan igazolhatja képviseleti minőségét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1705. kérdés Szerződéses kötbérfeltétel jogszerűsége
Az ajánlatkérő dokumentációjának része a szerződéstervezet, amely a kötbér-meghatározás körében a következő rendelkezést (is) tartalmazza: "A megrendelő a szállító szerződésszegésével okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette." Jogszerű ez a kitétel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1706. kérdés Referenciaismertetés terjedelme
Az ajánlati felhívás dokumentációjában, a műszaki-szakmai alkalmasság körében megkövetelt igazolási mód tekintetében az ajánlatkérő csupán annyit írt, hogy "az ajánlattételt megelőző három év legalább egy szállításának ismertetése szükséges". Elegendő ez így? Illetve: ha igen, akkor mire terjedjen ki az ismertetés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1707. kérdés Írásos eredményhirdetés
Az eredményhirdetés történhet kizárólag írásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1708. kérdés Ajánlati elemek elektronikus formában
Bizonyos ajánlati elemeket (például: terméklista) a papíralapú formátum mellett kérheti-e benyújtani az ajánlatkérő elektronikus formában is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1709. kérdés EU-s alvállalkozó igazolásai
Külföldi - EU-s - alvállalkozót szeretnénk igénybe venni közbeszerzési eljárásban. A részvétel aránya meghaladja a 10 százalékot. Az ő részéről is be kell nyújtani a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat? A szabályozás alapján kérem tételes válaszukat, hogy a kizáró okok vonatkozásában milyen igazolásokat fogad el a magyar ajánlatkérő!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1710. kérdés Nemzeti elbánásban részesülő termékek
A dokumentációban szerepel egy olyan nyilatkozat, amiben fel kell sorolni az ajánlott termékeket annak megjelölésével, hogy az adott termék nemzeti elbánásban részesül-e vagy sem. Honnan lehet tudni, hogy egy termék nemzeti elbánásban részesül? Mi szabályozza ezt a kérdést? Továbbá kérdésünk, hogy ha egy adott, az ajánlattevő által ajánlott termék nem részesül nemzeti elbánásban, ez közbeszerzési szempontból milyen következményekkel jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1711. kérdés Adatközlés alvállalkozóról
A felhívás, illetve a dokumentáció szerint az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlattevő a beszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat jelölje meg. Egyéni információt e körben nem közölt. Mi értendő ez esetben "megjelölés" alatt, milyen adatokat kell közölnünk az alvállalkozóról?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1712. kérdés Módosító javaslat szerződéstervezethez
A dokumentációban szerepel a vállalkozási szerződés tervezete. Csatolhatunk hozzá módosítási javaslatot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1713. kérdés Igazságügyi szakértő "beszerzése"
Be kell-e szerezni az igazságügyi szakértőt?
1714. kérdés Ajánlattá minősítés szempontjai egyszerű eljárásban
Egyszerű eljárásban ajánlatnak minősül-e, ha három levél érkezik be, de ezek közül egy érvénytelen, egy pedig csak azt tartalmazza, hogy az ajánlattevő nem akar ajánlatot tenni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1715. kérdés Központosított közbeszerzéshez önként csatlakozó saját hatáskörben lebonyolított beszerzése
A "Levelekben" láttam a központosított közbeszerzés/önként csatlakozás témát, melyhez kapcsolódóan felmerült, hogy az önként csatlakozónak nem kötelező a rendszeren keresztül vásárolnia, tehát lebonyolíthatja magának is a beszerzést, de nem a kötelezettek szabályai szerint, hanem szabad döntési helyzetben. Tehát ha úgy dönt az önként csatlakozó, hogy saját hatáskörben bonyolítja le a beszerzést, akkor a Kbt. szabályai szerint jár el, ha a becsült érték/egybeszámítás/stb. alapján nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, azért nem folytat le eljárást? Jól gondolom?
1716. kérdés Másolati példány eltérő leadási helye
Elő lehet-e írni, hogy a másolati példányt ne az ajánlattétel helyszínére vigye az ajánlattevő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1717. kérdés Géppark rendelkezésre állásának előírása
Alkalmatlansági ok-e, ha - nyomdai szolgáltatásra irányuló közbeszerzés esetén - a pályázó és a 10 százalék feletti alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek minimum 2 darab digitális nyomdagéppel? Miért nem elegendő e körben, hogy az ajánlattevő - nyertesség esetén - teljesíti ezt a feltételt, például bérbevétellel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1718. kérdés Adóhatósági tájékoztatás kérelemre
Úgy tudjuk, hogy közbeszerzési eljárásoknál lehetőség van adózással kapcsolatos tájékozódásra. Mi ennek a rendje, és kell-e a tájékoztatásért fizetni, vagy az ingyenes?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére