Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Eljárás referencialevél alaki hibája esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. január 10. (Közbeszerzési Levelek 214. szám, 4100. kérdés)

Olvasói kérdés Cégünk egy pályázathoz a testvérvállalatát jelölte meg kapacitást nyújtó szervezetként a szakmai alkalmasság tekintetében. Az ok: a rendelkezésre álló referencialevelek nem darabszámot tartalmaznak, hanem értéket, de a pályázatban darabszámot adnak meg minimum alkalmassági követelményként. Tehát a referencialevelünk alakilag nem fog megfelelni, nincs idő másik beszerzésére. Szükséges-e a testvérvállalatot alvállalkozóként is megjelölni? Mi magunk is képesek vagyunk a teljesítésre, a testvérvállalatra csak a referencia miatt van szükség (náluk rendelkezésre áll olyan, ami a darabszámokat is tartalmazza). Esetleg induljunk egyedül, és a rendelkezésre álló, összeget tartalmazó referencialevélről nyilatkozzuk le, hogy az darabszámban meghaladja a megadott minimumot?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.A (3) bekezdés szerint a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciaigazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.Végül a (3a) bekezdés tartalmazza azt a rendelkezést, miszerint az ajánlatkérő a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.Ennek alapján az ajánlatkérő mennyiségi előírása megfelel a követelményeknek, azaz a darabszám előírását kell az ajánlattételkor az ajánlattevőnek figyelembe vennie. Amennyiben a darabszámot nem tartalmazza a referenciaigazolás, és a kormányrendelet értelmében referenciaigazolás benyújtása ebben az esetben kötelező (ez nem derül ki a kérdésből), úgy a darabszám hiánya az ajánlat érvénytelenségéhez fog vezetni. A referencialevél ugyanis nem egészíthető ki, nem váltható ki referencianyilatkozattal, ha az adott esetben annak benyújtása szükséges a kormányrendelet szerint. Ezt korlátozza a Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése, amely pontosan meghatározza azt, hogy mely esetekben szükséges referencialevél benyújtása. Előbbi igazolási módokat keverni, összeadni, kiegészíteni nem jogszerű megoldás.A kérdés szerinti esetben két lehetősége van az ajánlattevőnek:Vagy más kapacitást nyújtó szervezetet von be, amely megfelelő referenciát képes biztosítani, vagy az érintett referencialevelet újrakéri az érintett szerződő féltől a kapacitást biztosító szervezet, melyet a kérdésben "testvérvállalatnak" jelöl a kérdező. Az alvállalkozói bevonásra, amennyiben kapacitást biztosító szervezetről beszélünk, nincs szükség, hiszen a kapacitást biztosító szervezet mindenképpen részt kell, hogy vegyen a teljesítésben, amennyiben referenciát szolgáltat. Erre utal a Kbt. 65. §-ának (9) bekezdése, mely szerint az ajánlattevő, részvételre jelentkező csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Mivel ez a bevonás önmagában alvállalkozói bevonást eredményez, így külön a kapacitást biztosító szervezet alvállalkozóként való bevonására nincs szükség az eljárás során. A teljesítés során természetesen az érintett[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot minden ajánlattevő, valamint a 10 százalékot meghaladó alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot ezek részéről képviseletre jogosult személy(ek)nek cégszerűen alá kell írnia. Ez utóbbi két fél...

Tovább a teljes cikkhez

A gyakorlatban melyek azok a beszerzések, ahol be kell jelenteni a teljesítésben személyesen közreműködők nevét?

Tovább a teljes cikkhez

10 százalék alatti alvállalkozóval kezdtük meg a szerződés teljesítését. Bevonhatunk helyette más alvállalkozót a teljesítés alatt?

Tovább a teljes cikkhez

Hol lehet részletes tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogyan, milyen feltételekkel lehet a minősített alvállalkozói listára kerülni?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére