Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Meghatalmazó dokumentum helye kapacitásnyújtás esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. augusztus 4. (Közbeszerzési Levelek 257. szám, 4748. kérdés)

Olvasói kérdés Miért kéri az ajánlatkérő, hogy a kapacitást nyújtó nyilatkozatában helyezzem el azt a nyilatkozatot, miszerint a kapacitást nyújtó meghatalmazza az ajánlattevőt arra, hogy az EKR-be adatokat töltsön fel helyette? Miért lényeges, hogy egy nyilatkozatban legyen, ha két nyilatkozatot adott be az ajánlattevő - ráadásul egy dokumentumban, ahogyan az ajánlatkérő kérte, és tartalmilag semmi kifogás nem lehet? Szükséges-e hiánypótolnom?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]Közbeszerzési Döntőbizottság nem erre az álláspontra jutott. AD. 237/2020. számú ügyben az ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadta a meghatalmazásmintát, amely vonatkozásban úgy rendelkezett, hogy adott esetben csatolni kell. Az ajánlatban a gépbérleti elő­szerződés mögé lett csatolva az ajánlatkérő által ki­adott minta szerinti meghatalmazás, a felek által - tanúk előtt - aláírva azzal a szöveggel, hogy "tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és a 21 ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el". A Döntőbizottság véleménye szerint e két dokumentum összetartozása megállapítható, egy dokumentumként került feltöltésre az EKR-be. A Döntőbizottság véleménye szerint az így, ilyen formában csatolt dokumentumok kielégítik a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakat, hiszen megállapítható, hogy ezen dokumentumok összetartoznak, és a meghatalmazás tartalmát tekintve nem tartalmaz korlátozásokat, hogy az az EKR-ben történő nyilatkozatok megtételére ne vonatkozna.Ebben az esetben véleményünk szerint olyan formai hiányossága van az ajánlatnak, ami nem eredményezhet érvénytelenséget még akkor sem, ha nem hiánypótolja az ajánlattevő. Továbbgondolva a jogkérdést azonban érdemes azt is felvetni, hogy mi a helyzet akkor, ha nem egy dokumentumban nyilatkozik az ajánlattevő, és az EKR-be is külön dokumentumban tölti fel azt. Véleményünk szerint még ebben az esetben is legfeljebb formai hiányosság áll fenn, hiszen ha egyértelmű, hogy semmilyen korlátozást nem tartalmaz a kapacitást biztosító nyilatkozata, és nyilatkozati formában, cégszerű aláírással csatolták, valójában kielégíti azt az igényt, ami miatt a szabályozás tartalmazza az erre vonatkozó nyilatkozati kötelezettséget. Indokolatlan a 69. § (12) bekezdésében foglalt előírás, hiszen a kapacitást biztosító szervezetnek az igazolás során számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtania, sőt amennyiben alkalmassági és értékelési szempont a szakember, melyben[…]

Figyelmébe ajánljuk

Be lehet úgy adni a dokumentumokat és a módosított tartalomjegyzéket, hogy hiányzik a szignó a lap alján?

Tovább a teljes cikkhez

Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?

Tovább a teljes cikkhez

Egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő három részre bontotta eszközbeszerzését. Az egyik ajánlattevő ajánlatában következetesen felcserélte az 1. és a 2. részt, így a felolvasólapon az 1. részre 6 millió forint, míg a 2. részre 1 millió forint ajánlatot tett,...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem olvasható az ajánlat, amit az ajánlattevő elektronikusan benyújtott az eljárás során, akkor, ha emiatt az ajánlat érvénytelen lesz, nem lesz két ajánlatom, ami az eljárás eredményességéhez kell. Ez a helyzet tehát - ha jól értelmezem - vezethet az eljárás...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére