Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

járvány
járványhelyzet
jegyzék
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv lezárása Ajánlat tárgyalásos eljárásban, jegyzőkönyv lezárása után
Ha tárgyalásos eljárás során a tárgyalási jegyzőkönyv lezárása után az ajánlatkérő például új árat ajánl, ezt figyelmen kívül kell-e hagyni, mivel a jegyzőkönyvet már lezártuk, illetve módosítani kell-e a jegyzőkönyvet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 36. számában (2005. november 14.), 831. kérdésszám alatt
jelenlét bontási eljáráson "Jelenlétre nem jogosult" személyek a bontási eljárásban
Kiíró rendelkezett a bontási eljárás vonatkozásában a "jelenlétre nem jogosult" személyekkel kapcsolatos eljárásról. Kik/melyek ezek? És ha nem jogosultak, akkor miért lehetnek jelen a bontáskor - a kiírás szerint?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 114. számában (2010. június 7.), 2363. kérdésszám alatt
jelenlét eredményhirdetésen Eredményhirdetés jelenlét hiányában
Ha az eredményhirdetésen nem jelenik meg egyik ajánlattevő sem, attól az eredmény még kihirdethető?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 111. számában (2010. április 6.), 2283. kérdésszám alatt
jogalany Finanszírozás és közbeszerzési jogalanyiság kapcsolata
Van-e arra lehetőség, hogy a központi költségvetési szerv, amely 20 százalékban támogatott és egyéb tekintetben saját bevételeiből finanszírozza magát, kikerülhessen a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdése alól?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 43. számában (2006. április 10.), 967. kérdésszám alatt
jogalanyiság Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek jogalanyisága a közbeszerzési eljárásokban
Az alsófokú oktatási intézmények gondnoksága az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye. Az intézményhez 13, részben önállóan gazdálkodó oktatási intézmény tartozik. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények önálló költségvetéssel rendelkeznek, kötelezettséget a költségvetési előirányzat erejéig önállóan vállalnak. Kérdésem, hogy a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek azonos tárgyú árubeszerzéseit (élelmiszerek) össze kell-e vonni, vagy a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önálló alanya a Kbt.-nek?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 17. számában (2004. december 13.), 408. kérdésszám alatt
jogalkalmazás
jogászi ellenjegyzés Jogászi jelenlét a közbeszerzési eljárásokban
A közbeszerzési eljárás során kell-e, szükséges-e jogásznak ellenjegyeznie minden jegyzőkönyvet (például bontási vagy tárgyalási jegyzőkönyv), egyáltalán szükséges-e bontásnál vagy tárgyalásnál jogászi jelenlét?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 36. számában (2005. november 14.), 830. kérdésszám alatt
jogegységi döntés "Jogegységi döntések" közzététele a Döntőbizottság által
Tervezi-e a Döntőbizottság úgynevezett "jogegységi döntések" közzétételét? (Ezzel ugyanis nagymértékben segítené a jogalkalmazók eligazodását a kényes kérdések esetében, és csökkentené a Döntőbizottság "ad hoc" jellegű döntéseinek - sokszor jogos - bírálatát.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 38. számában (2005. december 27.), 863. kérdésszám alatt
jogellenes tartalmú hirdetmény Mérlegelési jogkörben meghatározott érvényességi követelmények megtámadhatósága
Az ajánlatkérő mérlegelési jogkörében meghatározott egyéb érvényességi követelmények esetében tehet-e kifogást (megtámadhatja-e azokat) az ajánlattevő? Ha igen, milyen határidővel és milyen fórum előtt?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 79. számában (2008. május 13.), 1600. kérdésszám alatt
jogértelmezés Jogszabály-módosítási dömping hatása a gyakorlatra és jogértelmezésre
Tekintettel a jelenleg is folyamatban lévő törvényi és kapcsolódó jogszabály-módosítási dömpingre, a gyakorlat és értelmezés kialakulni ezáltal nem tud. Előzőekből egyenesen következik a jogalkalmazók elbizonytalanodása, melyre tekintettel nem tervezi-e a döntőbizottság a bírságok felfüggesztését azon esetekben, amikor az ajánlatkérő éppen a jogalkotás ellentmondásosságai miatt követ el hibát? Szerintem az nem megoldás, hogy majd a döntőbizottság eldönti, vajon a jogalkotónak mi lehetett a szándéka az egyes szabályok megalkotásával. Tudniillik a döntőbizottság elmarasztalása egy stigma, nem beszélve annak anyagi és esetleges személyi konzekvenciáiról. A közbeszerzési ügyintéző jelenleg egyáltalán nincs elismerve, ugyanakkor komplex, önálló munkát végez, mely aránytalanul nagy felelősséget ró rá ebben a jogbizonytalanságban. Kérdésem, hogy az ügyintézők vajon tudatában vannak-e annak, hogy adott esetben egzisztenciák, állások sorsa függ a döntéseiktől? Hogyan lehetne ezt a folyamatot megállítani?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 108. számában (2010. február 1.), 2218. kérdésszám alatt
jogfenntartás Ajánlatkérő jogfenntartó nyilatkozatának jogszerűsége
A "fenntartja a jogot" ebben az értelemben egy választási lehetőség az ajánlatkérő részéről? Egy egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi kijelentést tette az ajánlatkérő: "Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben az ajánlattevő a Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítása vonatkozásában nettó 4 160 000 Ft-nál, a Tájház homlokzatfelújítása vonatkozásában nettó 2 430 000 Ft-nál, a Szolgáltatóház homlokzatfelújítása vonatkozásában pedig nettó 4 955 000 Ft-nál nagyobb összegű ajánlatot tesz." Ez számomra azt jelenti, hogy amennyiben a megajánlott ár több, mint amennyi az önkormányzat által megadott ár, akkor az érvénytelen. Az önkormányzat pedig ezt úgy értelmezi, hogy érvénytelennek is nyilváníthatja meg nem is. Nem nyilvánította annak, így második lettem, pedig ha az én olvasatom szerint jár el, akkor a súlypontozás miatt én nyertem volna. Önök szerint ki kell-e zárni a fentiek tekintetében azt az ajánlatadót, akinek az árai - mindhárom esetben - túllépik a konkrétan meghatározott keretet?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 115. számában (2010. június 28.), 2398. kérdésszám alatt
jogi lektor Jogi lektor megválasztásának lehetősége
Van-e mód arra, hogy egy-egy nagy cég valamennyi eljárásának felügyeletét azonos jogi lektor lássa el?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 24. számában (2005. április 4.), 572. kérdésszám alatt
jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés
jogi szolgáltatás Ügyvédi tevékenység szabályai közbeszerzési szempontból
Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban most éppen melyek az irányadó szabályok?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 71. számában (2007. november 19.), 1456. kérdésszám alatt
jogkör Szerkesztőbizottság hatásköre
A Szerkesztőbizottság - a személyi jogok védelmére vonatkozó jogszabályokra hivatkozva - visszautasítja például egy építési beruházás felhívása esetén az ajánlattevők alkalmasságának megítéléséhez a "leendő projektvezető" (építésvezető) projektvezetői tapasztalata bemutatásának előírását. Csupán az iskolai végzettségre, képzettségre vonatkozó előírást fogadja be. Egy projektvezetési tapasztalatot azokon a személyeken keresztül lehet vizsgálni, akik ezt végezték. Ezt nem a cég szintjén kell(ene) felülvizsgálni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 27. számában (2005. május 17.), 633. kérdésszám alatt
jogkövetkezmény Bejelentés elmulasztásának következménye
Amennyiben nem kívánom bejelenteni magam, mint ajánlatkérőt, mi ennek a következménye?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 15. számában (2004. november 15.), 358. kérdésszám alatt
jogorvoslat
jogorvoslat lehetősége
jogorvoslati eljárás
jogorvoslati eljárás időtartama Jogorvoslati eljárás elhúzódása
A jogorvoslati kérelmek elbírálására a Kbt. soronkívüliséget, illetve rövid határidőt ír elő a bíróságoknak. Mit tegyek, ha ügyemben közel egy éve nem született döntés? Mi értelme van így a bírósági útnak, ha már semmit sem tud orvosolni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 116. számában (2010. július 19.), 2405. kérdésszám alatt
jogorvoslati fórum Eltiltás lehetőségének megszűnése 2021-ben
Van-e annak jelentősége, hogy a továbbiakban a jogorvoslati fórum nem tilthatja el az ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásban való részvételtől?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 250. számában (2021. január 13.), 4629. kérdésszám alatt
jogorvoslati határidő
jogorvoslati jog
jogorvoslati kérelem
jogosult
jogosultsági kérelem Jogosultsági kérelem módosítása, visszavonása
Teljesen véletlenül kattintottam egy szervezethez csatlakozási szándékkal. Tudom-e ezt törölni?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 218. számában (2018. május 9.), 4173. kérdésszám alatt
jogosultságok kiosztása Jogosultságok kiosztásának rendje
Milyen jogosultságot adjunk elektronikus eljárásban akkor, ha négyen dolgozunk együtt a közbeszerzésekben, és emellett több külsős tanácsadót is foglalkoztatunk?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 217. számában (2018. április 11.), 4155. kérdésszám alatt
jogsértés
jogsértés beállta Jogorvoslati határidő elmulasztása önhibán kívül
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indult, az eljárás megindítása és az eredményhirdetés között eltelt időszak meghaladta a 90 napot, és a jogsértés az eljárás megindításakor állt be (tekintve, hogy a kizárólagosság nem volt megalapozott, és erre hivatkozással választotta ajánlattevő ezt az eljárást). A versenytárs csak az eredményhirdetéskor értesült az eljárásról. Ebben az esetben van-e lehetőség jogorvoslatra? (Konkrét adatok: IV. 29-én kelt a cégnek megküldött ajánlati felhívás dátuma és a VII. 30-ai Közbeszerzési Értesítőben jelent meg az eredményhirdetés.)
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 18. számában (2005. január 10.), 420. kérdésszám alatt
jogszabály Jogszabályi hierarchia a közbeszerzésben
A jogszabályi hierarchiában a törvény magasabb rendű, mint a kormányrendelet. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás dokumentációjára miért nem a törvény (Kbt.) mérvadó?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 14. számában (2004. november 2.), 321. kérdésszám alatt
jogszabály megjelölése Jogszabályok megjelölése fogalom a gyakorlatban
Az építési beruházásokról szóló 162/2004. Korm. rend. 8. § (1) bekezdésének b) pontjában a jogszabályok megjelölése kifejezésen a jogszabály megnevezését vagy a jogszabályhelyek - paragrafus, bekezdés, pont - pontos megjelölését is érteni kell?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 7. számában (2004. július 26.), 181. kérdésszám alatt
jogszabály-módosítás
jogszabályváltozás
jogszabályváltozás figyelembevétele
jogszabályváltozások
jogutódlás
jogvita
jótállás
jóteljesítési biztosíték
jóteljesítési garancia Jólteljesítési igazolás, a kifizetés visszatartásának indoka
Jólteljesítési garancia beépítése esetén mi alapján lehet megindokolni a jólteljesítési igazolás kiadását, a kifizetés visszatartását úgy, hogy ez minden szempontból védhető legyen?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 39. számában (2006. január 16.), 893. kérdésszám alatt
jóváhagyási terv Jóváhagyási terv szerepe a közbeszerzésben
A jóváhagyási tervet nem szabályozza a 191/2009. kormányrendelet. Mi ilyenkor a teendő?
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 192. számában (2016. március 9.), 3812. kérdésszám alatt