91. Közbeszerzési Levelek / 2009. február 2.

TARTALOM

1832. kérdés Szakértő kirívóan alacsony árra
Ha az ajánlatkérő azért nyilvánítja érvénytelennek az ajánlatot, mert az megítélése szerint kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, ezt mivel kell alátámasztania? Konkrétan: szükséges-e szakértő bevonása ilyen esetben, vagy maga az ajánlatkérő is eldöntheti a kérdést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1833. kérdés Közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetések
Módosultak-e a közbeszerzéssel kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó szabályok?
1834. kérdés Referenciaigazolások száma alvállalkozó igénybevételénél
A Kbt. 67. §-ának (1) bekezdése szerint: "Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának..." Mi egy német gyártó cég áruját száz százalékban szeretnénk egy itthoni közbeszerzési pályázaton magyar kft.-ként megajánlani. Mi, azaz a magyar kft. minden feltételnek megfelelünk, de az ajánlatadás egyedi feltétele egy nagy darabszámú azonos áru egyazon vevőnek történt referenciaszállítása, amit csak a német gyártó tud felmutatni. Ha a Kbt. szövegében "és" helyett "vagy" állna, úgy az számunkra egyértelmű lenne. Kérdésünk: elegendő a német alvállalkozó referenciaigazolása, vagy szükség lenne a miénkre is?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1835. kérdés Ajánlattevő képviselete
A tárgyaláson részt vehet-e az ajánlattevő képviseletében más személy, mint aki az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumokat aláírta?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1836. kérdés Határozat kijavítása
A Közbeszerzési Döntőbizottság számunkra - mint ajánlattevő számára - kedvező határozatot hozott. A határozat kézbesítésekor észleltük, hogy a jogorvoslati díj visszatérítéséről ugyan rendelkezett, de az összegszerűségében helytelen volt (közösségi rezsimben lefolytatott eljárás lezáró döntését támadtuk meg, és a határozat nem az annak megfelelő díjtételt tartalmazta). Mi a teendő ebben az esetben? Bírósági felülvizsgálatot kell kérni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1837. kérdés Szerződés tartamának eltérő meghatározása
Mi a teendő akkor, ha az ajánlati dokumentációban a szerződés tartama vagylagosan, míg a Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívásban csak hónap szerint van meghatározva?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1838. kérdés Teljesítésben közreműködőkkel kapcsolatos adatközlés
A gyakorlatban melyek azok az esetek, amikor egy beszerzés teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét közölnie kell az ajánlattevőnek? Megvilágítanák ezeket az eseteket néhány példával?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1839. kérdés Elektronikus árlejtés saját rendszeren
Lefolytathatunk-e ajánlatkérőként elektronikus árlejtést saját számítógépes rendszerünkön, vagy kötelező szolgáltatót igénybe vennünk?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1840. kérdés Adatvédelmi szempontok a közbeszerzésben
A Kbt. 81. §-ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel. Az adatvédelmi törvényre hivatkozva közérdekű adatként ki kell-e adni külső személynek az ajánlatokat, az elbírálás folyamatában született dokumentumokat (jegyzőkönyvek, bírálati lapok)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1841. kérdés Esélyegyenlőség sérelme
Nem sérti-e az az ajánlati felhívásban szereplő kitétel a Kbt. esélyegyenlőségi alapelvét, miszerint akkor, ha több részvételre jelentkező a rangsorolása alapját képező referenciák esetében azonos összértékű referenciával rendelkezik, és az alkalmas jelentkezők száma meghaladja a keretszám felső határát, akkor az ajánlatkérő az azonos összértékű referenciával rendelkező jelentkezők közül a rangsorolásnál figyelembe vett, meghatározott évi, meghatározott darab magasabb összértékű referenciával rendelkező ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1842. kérdés Referenciaévek számítása
Egy 2008. novemberi ajánlattételi határidőt tartalmazó kiírás szerint alkalmassági minimumkövetelmény - egyebek mellett - az, hogy bizonyos referenciával rendelkezzék az ajánlattételi határidőt megelőző három évből. A három évbe a 2008. év is beleszámít?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1843. kérdés Korábbi közzététel megjelölésének kötelezettsége
Miért kell a hirdetményben megjelölni, hogy az adott szerződés vonatkozásában volt-e korábbi közzététel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1844. kérdés Kiírással ellenétes hiánypótlási felhívás
Az ajánlatkérő előírta, hogy ha változásbejegyzés iránti eljárás van folyamatban a cégbíróságon, akkor az ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia az eljárás, illetve a változás alatt álló adatkört. Ehhez képest hiánypótlásra hívta fel az érintett ajánlattevőt, hogy e körben csatolja a Cégszolgálat igazolását, ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be. Erre lehetősége van az ajánlatkérőnek? És milyen igazolást fogad el az ajánlattevő? Azt is, amit az ügyvéd elektronikusan - tértivevényként - kap vissza a cégszolgálattól az iratok benyújtását követően?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1845. kérdés Érvénytelen ajánlat, legkedvezőbb ár
Ajánlatunkat az ajánlattevő érvénytelenné nyilvánította arra hivatkozással, hogy az egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban foglaltaknak (meghatározott súlyú papír helyett a mi ajánlatunk attól kisebb súlyú papírt tartalmazott). Azonban ajánlati árunk nekünk volt a legjobb, ami az elbírálás szempontját képezte, tehát mi nyertük volna a tendert. Megfellebbezzük a döntést?
1846. kérdés Egy igazolás felhasználása több eljárásban
Az APEH által kiadott hatósági igazolás - amennyiben az érvényes - felhasználható-e több közbeszerzési eljárásban is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1847. kérdés Alkalmasság igazolása azonos tartalmú, de a felhívásban szereplőtől eltérő dokumentummal
Az ajánlatkérő az alkalmasság igazolásánál előírta az ajánlattevők részére - egyebek mellett - referenciaigazolások csatolását. Mi az adott alkalmassági feltételt nem azokkal, hanem egyéb okiratokkal - szerződésekkel - igazoltuk, amely az alkalmasságot ugyanúgy alátámasztotta, mintha referenciaigazolásokat nyújtottunk volna be. Az ajánlatkérő ennek ellenére érvénytelenné nyilvánította az ajánlatot. Jogszerű volt az eljárása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1848. kérdés Versenykorlátozó jellegű feltétel meghatározása
Nyomdai szolgáltatásra irányuló beszerzés esetén miért feltétel, hogy a nyomdának legyen katonai minőségirányítási rendszere (AQAP)? Az ajánlatkérő a HM, de teljesen átlagos termékeket szerez be (képeslap, plakát stb.).
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1849. kérdés Beszámítás a Kbt.-ben
Tartalmaz-e a Kbt. a beszámítás vonatkozásban a Ptk.-tól eltérő rendelkezést? A kérdést ajánlatkérői oldalról tartjuk fontosnak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1850. kérdés Fenntartott szerződések
Mit jelent a közbeszerzés fogalomrendszerében az ún. fenntartott szerződés megjelölés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1851. kérdés Hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárás ajánlattevője
Helyi önkormányzat által hulladékkezelési szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt pályázaton szeretnénk részt venni. Milyen feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz ajánlattevőként, hogy eredményesen pályázhassunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére